Jen za čtyři měsíce poradnu při finanční tísni navštívilo 34 klientů, kteří se dostali do dluhové pasti. Přitom poradna měla otevřeno jen desetkrát, jelikož je otevřena vždy jednou za dva týdny ve čtvrtek.

„Třetina klientů navštívila poradnu opakovaně, zejména v případě vypracování návrhů na povolení oddlužení nebo v případech, kdy bylo nutné od klientů získat další podklady potřebné pro vyhodnocení jejich situace a nalezení nejlepšího řešení. Pro klienty bylo vypracováno dvanáct návrhů na povolení oddlužení, devět již bylo soudem oddlužení povoleno a u sedmi již byl schválen soudem splátkový kalendář a klienti tímto splácí své závazky, aniž by jim hrozila exekuce. S klienty bylo dále sepsáno šest žádostí o splátkové kalendáře, návrh na částečné zastavení exekuce, žádost na vyplacení dvojnásobku životního minima bankou,“ uvedla vedoucí sociálního odboru Petra Lafková.

Poradna při finanční tísni sídlí v Janově v Hamerské ulici.

Otevřena je vždy jednou za dva týdny ve čtvrtek od 8.30 hodin do 12.30 hodin. Zájemci se do ní musí předem telefonicky objednat na čísle 411 135 200.