Hlavním důvodem je jeho špatný technický stav a vymístění ze soukromých pozemků na veřejné plochy. Tím se má zlepšit kanalizační systém, protože odpadní vody potečou gravitačně do chanovské čističky a nebude nutné přečerpávání. Nevyužité šachty se zasypou a rušené vodovody zaslepí. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí zohlednit i požadavky vlastníků dotčených nemovitostí, aby výkopové práce nenarušily například statiku domu a stráň pod ním.