Bezpečnostní kamerové systémy města Litvínov a Mostu by se mohly totiž v budoucnu propojit. Města už o tom jednají nyní.


Kamerový systém obou měst by mohl být propojen pomocí stožárů trolejového vedení tramvajové trasy. Obě města mají v současné době vlastní samostatné kamerové systémy, které obhospodařují městské policie. „Nyní se z hlediska zvyšování bezpečnosti v našem mikroregionu nabízí varianta propojení obou kamerových systémů s možností napojení dalších subjektů včetně Policie České republiky a účasti Unipetrolu RPA,“ vyjádřil se místostarosta Litvínova Martin Klika.


Dalším z důvodů propojení kamer je i přítomnost chemického podniku mezi oběma městy a nebezpečí možné havárie. „Projekt tedy počítá i se začleněním tohoto podniku do zmíněného záměru, což může sloužit k rozšíření celého systému včasného varování obyvatel,“ předeslal velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban.


„Propojení sleduje především bezpečnostní aspekty nejenom ve městech Most a Litvínov, ale v celé průběžné spojovací lokalitě. Bezpečnostní aspekty jsou především v možné prevenci kriminality například na parkovišti, benzinové čerpací stanici a na hranici areálu Unipetrol RPA a také České rafinérské. Dále se jedná o dohled a operativní řízení a zásahy policie při dopravních kolizích na silnici I/27 a schopnost minimalizovat následky případných mimořádných událostí v chemické výrobě. Jejich dopad může mít účinek za hranici areálu a pak je nezbytné tento účinek sledovat v jeho stavu a vývoji, organizovat zásah, omezení provozu včetně uzávěr a evakuaci vozidel z ohroženého území. To je obtížně možné bez přímé znalosti stavu,“ sdělil tiskový mluvčí Enipetrol RPA Pavel Veselý.

Podle jeho slov by právě kamerový systém mohl pomoci tomuto řešení a nahradit stávající způsoby dohledu, které mají větší časovou prodlevu a vyžadují nasazení průzkumu nebo modelové odhady. „Integrace systému se stávajícími a využití nosné sítě sloupů trakčního vedení Dopravního podniku Mostu a Litvínova k zavěšení propojovací kabeláže významně zlevňuje záměr a umožňuje propojení na místa, která jsou zapojena do zásahových aktivit na jejich katastrálním území. Záměr je v současné době ve fázi základního plánu a budou hledány vhodné zdroje pro jeho realizaci. Důležitý je všestranný zájem měst a budoucích uživatelů o jeho využívání,“ dodal tiskový mluvčí Pavel Veselý.


Projekt představil Svatopluk Camfourek z firmy MKDS BESY. Představený projekt se setkal s kladným ohlasem a k jeho podpoře se v závěru vyslovil i primátor města Mostu Vlastimil Vozka, starosta města Litvínova Milan Šťovíček i vedoucí odboru ochrany areálu podniku Unipetrol RPA Vladimír Mašek.