V parku budou kamery hlídat přístupové cesty i všechny objekty včetně uměleckých děl. Další přibydou v okolí škol a také na páteřních komunikacích.

Operační středisko městské policie posílí dva operátoři kamerového systému. „V současné době připravujeme novou místnost pro dohledové a analytické středisko, na jeho vybavení hardwarem a softwarem a zobrazovací stěnou se pokusíme získat dotaci od Ministerstva vnitra ČR,“ uvedl ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Ulice Moskevská, kde se má upravit prostranství plné aut.
Místo aut náměstíčko s trhem. Most řeší oživení Moskevské a změnu parkování

Operátoři kamerového systému budou výhradně pracovat s kamerovým systémem a analytickým softwarem. Nové středisko bude sousedit s hlavním operačním střediskem. Pracovníci budou monitorovat zejména sociálně vyloučené lokality, vyhledávat protiprávní jednání a informovat o nich operačního pracovníka, případně strážníky v terénu. Pracovat budou také se záznamy z kamerového systému a spolupracovat s Policií ČR.

Mostecký kamerový systém v současné době disponuje stovkou hlavních kamerových bodů, monitoring zajišťují operátoři kamerového systému nepřetržitě.