"Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2022," informovala Petra Petrlíková z Destinační agentury Krušné hory. Vítězové z hlasování veřejnosti v obou kategoriích obdrží ceny v hodnotě pět tisíc korun.

Z podmínek soutěže vyplývá, že fotografie i videa mohou být i z německé strany Krušnohoří.

Lze posílat jen pět digitálních fotografií na šířku, se jménem autora, názvem a krátkým popisem. Video musí být dlouhé nejvýše jednu minutu. Dílka lze zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2021@seznam.cz. Podrobnosti jsou na webu agentury.

Destinační agentura Krušné hory vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2010. Jejími zakladateli byly Ústecký kraj, Svazek obcí v regionu Krušných hor, obec Klíny, Hospodářská a sociální rada Mostecka, Emeran Klíny, Nadační fond Obnova Krušnohoří a občanské sdružení Klínovecko.

Cílem agentury je osvěta, posilování rozvoje regionu v oblastech péče a ochrany přírodních a kulturních hodnot a rozvoj šetrné formy turistiky.