Obyvatelé ulice jsou z postupu města rozladěni. Na sociálních sítích se zajímají o konkrétní důvody, proč se k takovýmto krokům přistoupilo a nešetří kritikou. Město v reakci na to zveřejnilo na svých webových stránkách oficiální vysvětlení.

V něm občany ujišťuje o tom, že zástupci města vnímají citlivost odstranění zeleně. V tomto případě k ní však město muselo přistoupit z důvodu problematiky ochranného pásma horkovodu sloužícího k zásobování sídliště v ulici Tylova.

Společnost uplatnila právo ze zákona

Provozovatel těchto zařízení má ze zákona právo na ochranné pásmo, kde nesmí růst dřeviny. Ty mohou vzhledem ke svému kořenovému systému poškozovat jeho technologii.

„V minulosti nebyl na tato pravidla brán zřetel a docházelo k neregulované, neřízené výsadbě. Často i v dobré víře samotnými občany města Litvínova. Vzhledem k době, po níž je naplánována rekonstrukce horkovodu a výše uvedenému průběhu výsadby, ochranné pásmo aktuálně neumožňovalo provedení plánovaných prací," řekl vedoucí odboru nakládání s majetkem Petr Řeháček.

Litvínov je dalším, kdo se připojil. Na své stránce má již osmnáct tipů od občanů. Tipy se týkají zejména nepořádku, ale třeba také špatného parkování.
Upozornit na nepořádek jde snadno a rychle. Městům pomáhá aplikace

Dodal, že společnost v tomto případě uplatnila své právo vyplývající ze zákona, když vykácela všechny dřeviny v ochranném pásmu a ty, které bránily rekonstrukci.

„Pokud by Litvínov tento zásah neumožnil, v krajním případě by mu hrozily i sankce," řekl dále Řeháček.

Vysází nové stromy

Plocha by po dokončení oprav neměla zůstat holá. Terén se zaveze ornicí a bude na něj vysázen travní porost. Město navíc za pokácené stromy provede náhradní výsadbu.

Ta nemusí být realizována v blízkosti původních stromů právě z důvodu vedení inženýrských sítí, výsadba se provede dle možností.

Mělo by to ale být minimálně v takovém počtu stromů, kolik jich bylo vykáceno.

„V následujícím roce pak bude město usilovat o dohodu s provozovatelem distribuční sítě o vysazení alespoň keřových porostů v ochranném pásmu. Ty bývají ze strany provozovatelů akceptovány," uzavřel Řeháček.

V litvínovské ulici Tylova sníh na zemi nahradily piliny z pokácených stromů.
Z Litvínova během následujících týdnů zmizí některé stromy

Občané byli o plánovaných zásazích informování již během února, a to nejen v článcích na stránkách a webech místních periodik, ale také na webových a facebookových stránkách města. K záležitosti plánovaných oprav v ulici Tylova dokonce proběhlo veřejné projednání, které se konalo 8. prosince 2016 a kde byly podány veškeré informace týkající se plánovaných prací. Jednání se ovšem účastnilo jen velice málo zástupců z dotčené ulice.