Obžalovanému hrozí v případě uznání viny trest odnětí svobody na třicet měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 36 měsíců a náhrada nemajetkové újmy ve výši 600 tisíc korun. Dosud bezúhonný Mostečan se necítí být vinen, nesouhlasí se skutkem, s právní kvalifikací a ani s navrženým trestem.

„Žádné nové skutečnosti mi nejsou známy, takže trvám na závěrech svého znaleckého posudku,“ sdělil při výslechu soudní znalec z odvětví psychiatrie a sexuologie Luděk Daneš, který obžalovaného vyšetřil po psychiatrické a sexuologické stránce. „Nezjistil jsem přítomnost žádné duševní choroby, ani žádné sexuální deviace,“ uvedl.

Rozpoznávací schopnost obžalovaného označil jako zachovalou v plné míře, ovládací schopnost mohla být podle něj snížena. „Z psychiatrického hlediska není pobyt pana obžalovaného na svobodě pro společnost nebezpečný, a proto jsem nenavrhl ani žádné ochranné opatření,“ dodal znalec.

Soudce zajímal i výsledek posouzení sexuální orientace. Znalec uvedl, že vyšetřením zjistil, že obžalovaný je homosexuálně orientován s preferencí dospělých mužů. „Čili nejedná se o sexuální deviaci,“ upozornil znalec.

Podle obžaloby měl učitel v přesně nezjištěné době v letech 2014 až 2016 žáka bez jeho souhlasu opakovaně osahávat přes oděv na stehnech a penisu, který mu měl i svírat ve své dlani. To se mělo dít v autě, které učitel řídil a ve kterém byl žák spolujezdcem. Pedagog měl v autě chlapce také chytit za vlasy, stáhnout si ho obličejem ke svému klínu a vyzvat ho k orálnímu sexu.

Podle obžaloby učitel zneužil toho, že žák k němu cítil zvýšený respekt a závislost a nebyl schopen projevit fyzický či verbální odpor. Chlapec utrpěl posttraumatickou stresovou poruchu lehkého až středního stupně s následky, které se dodnes projevují.

Soud předvolal na úterý ještě dvě znalkyně. Ty se ale po omluvě nedostavily ze zdravotních důvodů. Líčení bylo proto dopoledne přerušeno a mělo pokračovalo odpoledne výslechem dalších svědků, ale kvůli náhlé vážné události v rodině jednoho z přítomných bylo zrušeno a odročeno na září. To by měli dorazit znalkyně a také svědci navržení obhajobou, například otec poškozeného.

Soud začal obžalobu ze znásilnění projednávat loni v listopadu. Hlavní líčení pokračovalo letos v únoru, kdy před senátem velmi podrobně vypovídal poškozený v nepřítomnosti obžalovaného a poté i několik svědků.

Kvůli nutnosti předvolat další bylo líčení odročeno na začátek dubna, kdy soud vyslechl patnáct svědků, včetně matky poškozeného, které se dospělý syn podle jejích slov před dvěma roky svěřil, že byl v minulosti obžalovaným znásilněn.

Mezi listinnými důkazy je i kopie komunikace mezi obviněným a poškozeným, včetně fotografií displeje mobilu a sms zpráv, a dále protokol o ohledání facebookového profilu obžalovaného. Podle úředního záznamu o vyhodnocení obsahu mobilu nebyly zjištěny bližší skutečnosti k prověřované věci a nebyl zjištěn žádný závadový materiál. Obžalovaný nemá záznam v rejstříku trestů a je i bez přestupku.

Předvolaní svědci u předchozích líčení shodně uvedli, že znásilnění neviděli. Během výslechů popisovali například svůj vztah k obžalovanému i poškozenému a jak se oba k sobě navzájem chovali ve škole i mimo ni, hlavně na dětských táborech, na schůzkách party školních kamarádů či při jízdách autem. Probíraly se také intimní záležitosti a sexuální orientace některých aktérů.

Poškozený se červnového úterního jednání neúčastnil, dopoledne ho opět zastupoval zmocněnec. Obžalovaný na jednání byl, ale k případu se nevyjádřil.

Mohlo by vás zajímat: Hrdinský zásah v Litvínově: Společná akce zachránila život

Spolupráce zachránila lidský život. | Video: Policie ČR