Vážená paní, Vážená slečno… Když osm desítek žen ve vísce Korozluky otevřelo poštovní schránky, našly v nich obálku od místního zastupitelstva. Na papíru s obrázkem chráněného Hlaváčka jarního, květinového symbolu obce, byly blahopřání k MDŽ, stokorunový poukaz na nákup v supermarketu a pozvánka na společnou sobotní oslavu svátku žen v sále obecního úřadu, kde jim zahraje kapela Skanzen a od starosty Miroslava Nedrdy dostanou růži. „Je to každoroční tradice, která by se rušit neměla,“ sdělil starosta.

MDŽ je tradice

Podobný názor zastávají v Mariánských Radčicích, kde MDŽ oslaví v sobotu v sále kulturního domu. I tam je pořadatelem obecní úřad, který se zvyklost snaží oprostit od nálepky svátku zprofanovaného v éře socialismu. „Chceme našim ženám poděkovat za jejich celoroční práci, aby se odreagovaly a alespoň na chvíli zapomněly na běžné starosti,“ vysvětlil starosta Jaroslav Sikora. Pro ženy, které mají na taneční zábavu s Martinem Březinou, tombolou a předpůlnočním překvapením vstup zdarma, vystoupí děti z mateřinky a taneční soubor z Louky. Dorazí i Zdeněk Srstka.

Ženy v Lounech slavily svůj svátek
FOTO: Ženy v Louce u Litvínova slavily svůj svátek

Přestože postavení žen v české společnosti není stále ideální, podle Lenky Kulhavé z místní organizace Českého svazu žen je MDŽ tradicí, která by se měla slavit v pozitivním duchu. „V obci žije řada starších lidí, kteří si nezvykli na květnový Den matek,“ uvedla. MDŽ chápe jako zavedenou oslavu ženských aktivit od péče o domácnost a děti po zaměstnání. „Úctu si ale zaslouží i muži, přestože Den otců v obci neslavíme,“ dodala.

MDŽ už oslavili obecními zábavami v Patokryjích a Louce u Litvínova, horský Brandov chystá na pátek ples. V Havrani, kde svátek uctí až 16. března, je aktivní svaz žen, který ples pořádal v únoru. „Svaz s námi spolupracuje na řadě akcí,“ řekla starostka Zděnka Smetanová.

Političky jsou v menšině

Ženy, které jsou aktivní v politice, jsou v největších městech okresu v menšině. V Mostě je ve 45členném zastupitelstvu 14 žen a v Litvínově ve 23členném zastupitelstvu sedm žen, jedna z nich je ale starostkou.

Podle organizace Fórum 50 %, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů na rozhodovacích pozicích, je důležité si MDŽ připomínat. „Znamená to podporovat rovné příležitosti pro ženy a muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném životě vůbec,“ uvedla organizace.

Mezinárodní den ženIlustrační fotoZdroj: DENÍK/Dalibor Krutilpřipadá každoročně na 8. března. Je mezinárodně uznávaným svátkem stanoveným Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.
Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o nedělích, se nejdříve konaly v USA na popud tamní Socialistické strany USA; velké shromáždění za volební právo žen se konalo 8. března 1908 v New Yorku. Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou.
Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce.

Mezinárodní den mužů Ilustrační fotoZdroj: Deníkje mezinárodní den určený k oslavě všech mužů a připadá na 19. listopad. Je slaven ve více než 60 zemích. První pokusy o zavedení tohoto typu svátku začaly v 60. letech 20. století, ale jeho oslavy proběhly až v 90. letech.
Delší dobu trval také výběr data, které bylo zpočátku prosazováno spíše na 23. února, než došlo k jeho ustálení a mezinárodnímu zpopularizování v roce 1999 na Trinidadu a Tobagu.

Zdroj: Wikipedia.org