Od zahájení projektu v roce 2009 přilákalo Uhelné safari už bezmála 30 000 návštěvníků. Uhelné safari patří mezi nejvyhledávanější turistické aktivity na Mostecku. Industriální prostředí lomů ČSA a Vršany láká každoročně tisíce návštěvníků. Prohlédnout si těžební stroje za plného chodu je nevšední zážitek, který Sev.en Energy nemůže nabídnout všem zájemcům. Přetlak poptávky nad nabídkou se totiž každoročně zvyšuje a počet exkurzí na jednotlivých trasách není možné dále navyšovat.

Úspěch a obliba Uhelného safari vede k dalšímu rozšiřování projektu. V letošním roce ke třem stálým trasám přibyla nová, speciálně upravená trasa pro děti od šesti let. Baby Safari zavádí malé návštěvníky na vnitřní vyhlídkovou terasu lomu ČSA a prohlédnou si zblízka korečkové rýpadlo RK 5000. Z lomu se přesouvají do Podkrušnohorského technického muzea, kde je pro ně připravena interaktivní prohlídka.

„Baby Safari jsme letos organizovali jen zkušebně, ale nadšení a zájem malých dětí o těžbu uhlí, historii těžebního průmyslu a o uhelné lomy nás přesvědčil, abychom zařadili tuto trasu do naší stálé nabídky,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. V příštím roce bude projekt pokračovat. Celkem se uskutečnilo 171 exkurzí.