Zařízení neprovozuje přímo nemocnice, ale litvínovská společnost Gastroland. S jejím vedením se včera Mosteckému deníku nepodařilo spojit. Není jasné, ke kolika lidem se jídlo z kuchyně denně dostane. Ze zprávy zveřejněné na stránkách Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem vyplývá, že jídlo se rozváží i do dalších zdravotnických zařízení.

Hygienici při kontrole narazili na závady při manipulaci s odpady i na závady při výdeji a manipulaci s pokrmy. Na místě byly nevhodně skladované potraviny. Zaměstnanci navíc používali již prošlé potraviny. „Nařídili jsme likvidaci nebezpečných potravin, které mohou v důsledku kažení způsobit závažné infekční onemocnění či otravy toxiny mikrobiálního původu," napsali kontroloři do závěrečné zprávy.

Pokrmy při výdeji neměly požadovanou teplotu. Místo šedesáti stupňů měly mezi 37 a 49 stupni Celsia. Studené pokrmy pak nebyly skladovány při teplotě pod pět stupňů. Jako zcela nevyhovující se ukázaly přepravní nádoby. „Nejsou dostatečně prováděny postupy k zajištění čistoty a dezinfekce a současný stav by mohl vést k ohrožení či poškození veřejného zdraví," napsali dále kontroloři.

Společnost Gastroland musí závady odstranit. Dostala také pokutu.

Podkrušnohorskou nemocnici následné péče, jejíž pacienti jsou jedni z konzumentů, provozuje Krušnohorská poliklinika. „Vzniklou situaci řešíme. Pro rozhodnutí o dalším postupu žádáme o součinnost krajskou hygienickou stanici," řekla Mosteckému deníku jednatelka litvínovské polikliniky Hana Sošková.