Kdysi reprezentativní, ale dnes málo navštěvovaný dlouhý park v ulici ČSA, který ze všech stran obklopují silnice mezi bývalými kasárnami a obytnými domy, by se mohl v budoucnu proměnit v dostupnější a atraktivnější oddechovou zónu. Záměr souvisí s plánovanou komplexní úpravou rušného dopravního koridoru mezi Lunou a oblastním muzeem. V ulici, kde se v poslední době hodně kope kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace, hodlá radnice vylepšit nejen komunikace, parkování a silniční provoz.

„Chceme se tou lokalitou zabývat a udělat z ní trochu příjemnější zónu,“ informoval náměstek primátora Marek Hrvol. Radnice podle něj počítá s tím, že si nechá udělat architektonicko-urbanistickou studii na celou ulici. „Studie by mohla řešit i park před bývalými kasárnami, který je umístěn mezi silnicemi a není příliš využívaný,“ dodal náměstek.

Neoplocený park vznikl při výstavbě nového Mostu. Půl kilometru dlouhý a 25 metrů široký odpočinkový areál v ulici ČSA měl v 60. letech okrasné bazénky, vodotrysky, záhony ve tvaru ornamentů, bílé konstrukce pro pnoucí růže a cestičky lemované řadami laviček s opěradly. Většina vybavení časem zmizela, cesty a vypuštěné bazény zarostly keři a trávou. Dominantní zeleň se stromy, které v horku poskytují stín, jsou největší předností parku. Nyní uprostřed rozkvetl liliovník tulipánokvětý, ale málokdo o tom ví. Park je většinou liduprázdný.

„Tento park má velký potenciál, který je ale nevyužitý,“ sdělil Deníku Mostečan Jakub Machovec, který v rámci participativního městského rozpočtu navrhuje vybudování okrasného jezírka s můstkem, aby se dala vodní plocha přejít. Jezírko by umístil tam, kde stála kašna. Vodní prvek by podle patriota změnil vnímání parku a navrátil by mu život. Z jezírka by mohla pít zvířata žijící ve městě, kde od 90. let minulého století výrazně ubylo pítek a okrasných bazénů.

„V současné době vypadá park poměrně obstojně, nicméně v místě, kde dřív bývala kašna, se nyní nachází pouze plácek zarostlý křovím, do kterého je často odhazovaný nepořádek a čas od času je bydlištěm lidí bez domova,“ napsal Mostečan do svého návrhu, který zaslal radnici. Ta jezírko, jehož realizace by stála odhadem 450 tisíc korun, zařadila mezi další nápady, jak na různých místech zvelebit město. Veřejnost zaslala celkem 22 návrhů a Mostečané o nich mohou hlasovat na internetu do konce června. Tři projekty, které dostanou nejvíce hlasů, město uskuteční a zaplatí. Uvolní na to celkem dva miliony korun.

Mezi návrhy v participativním rozpočtu je také zvelebení parčíku za oblastním muzeem na samém konci ulice ČSA, kde začíná zalesněné úpatí vrchu Hněvín. Vylepšení parčíku prosazuje Jaroslav Čejka. „Prostor za budovou muzea, kde se nachází památník bitvy o Most, má potenciál stát se místem setkávání a prostorem pro odpočinek v této části města,“ uvedl ve svém návrhu.

Upozornil, že tato plocha není navštěvována, přestože přes ni vede cyklotrasa, naučná stezka Po stopách magistra Edwarda Kelleyho a nedaleko jsou Kaple křížové cesty v ulici Jana Žižky. „Cesty v parku působí neudržovaně, v některých místech chybí obrubníky, schody k památníku jsou zanesené a celkový dojem z parkové plochy je neutěšený,“ dodal Čejka. Navrhuje například protihlukové opatření podél silnice I/13, opravu cest, výsadbu nových stromů, doplnění laviček a odpadkových košů, vytvoření místa pro piknik a důstojnější prostor u památníku.

Hejbni Mostem
Do participativního rozpočtu, který nese název Hejbni Mostem, přišlo pro rok 2021 od veřejnosti 22 návrhů:
Rozšíření kapacity areálu Benedikt – horní běžecký okruh
Stezka pro pěší v ul. J. E. Purkyně
Zrestaurování mini hrádku v ul. ČSA v Mostě
10 ks mobilních interaktivních stolků pro klienty Domova pro seniory Astra
Diskgolfové hřiště v lesoparku Hrabák
Oprava kapliček v ul. Jana Žižky a přidání laviček
Zvelebení areálu Penzionu ul. Ke Koupališti
Hřiště pro nejmenší ve Funparku
Houpačka pro hendikepované děti – Park Střed
Oprava stávající inline dráhy na Benediktu
Oživení prostoru před budovou oblastního muzea - vybudování zelené bariéry
Oživení prostoru vedle budovy Oblastního muzea a galerie v Mostě
Zatraktivnění rybníku na Resslu – dřevěná socha vodníka
Pumptrack Matylda – asfaltový povrch
Vtelno – workoutová sestava
Rozšíření stávajících plážových hřišť na Benediktu
Virtuální realita pro seniory v Astře
Navrácení vodního prvku do parku podél ulice ČSA
Dřevěný domek na úschovu tříkolek pro sportovní kroužek Trikke
Stezka Edwarda Kelleyho na hrad Hněvín
Soustruh pro Technický klub v Mostě
Interaktivní tabule anebo TV do klubovny seniorů Astra

Lidé o nich hlasují na https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/qtX3t89Z