Když v Mostě uvězněný alchymista Edward Kelley před čtyřmi staletími podle legendy vyslovil kletbu, že město zanikne, dosáhl svého. Královský Most v druhé polovině 20. století zmizel kvůli těžbě uhlí. Kelley by však dnes byl zklamaný. Uviděl by místo jámy velké jezero, kam se vrací život z nedalekého nového města. V pondělí 12. září to budou přesně dva roky od otevření jezerní zóny pro veřejnost.

„Dva roky provozu jezera Most přinesly mnoho cenných zkušeností. Víme například, že obvodovou komunikaci je nutné na několika místech rozšířit a musíme vybudovat další možnosti občerstvení a parkování,“ sdělila Deníku Hana Volfová, mluvčí státního podniku Diamo, který se zabývá zahlazováním následků hornické činnosti a jezero s okolím má na starosti. Pro podnik je výhodné, že spolupracuje s městem, které se na rozvoji jezera aktivně podílí.

V roce 2023 plánuje Diamo výsadbu dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí Panny Marie, rozšíření obvodové komunikaci pomocí výhyben a vybudování vyhlídky na severních svazích. „Zároveň zahájíme přípravu rozšíření přípojek inženýrských sítí k napouštěcímu objektu jezera Most,“ informovala mluvčí.

Některé problémy, jako například oprava přivaděče vody do jezera Most či zvýšení kapacity občerstvení, je správce schopen sám či s pomocí města vyřešit. „Ale jsou také problémy, které nejsme schopni sami odstranit a rádi bychom požádali o větší spolupráci návštěvníků, například s dodržováním pořádku, návštěvního řádu, respektování zákazů vjezdu či zákazu rybolovu,“ upozornila Volfová.

Po otevření 12. září 2020 všechny překvapila vysoká návštěvnost jezera, která trvá dosud a projevuje se hlavně v letních vedrech či během víkendů a svátků. Lokalitu si oblíbili obyvatelé Mostu i širokého okolí.

Jednou za měsíc jezdí k jezeru s partnerem a dvěma malými dětmi 39letá Irena z Kadaně. „Dívat se na tu masu vody je úžasné. Při první návštěvě nám to připomínalo moře. My samozřejmě máme u Kadaně Nechranice, ale tady je voda čistější a okolí mi připadá takové estetičtější,“ řekla Irena při procházce podél hlavní pláže.

U jezera jí nic nechybí, akorát by uvítala, kdyby vznikl bezpečný sektor pro koupání děti s označením hloubky vody. „V létě jsme sem vůbec nejezdili za koupáním, protože dětem nevyhovuje kamenitý přístup do vody, kde to klouže. Chybí také nějaká zábrana, aby nešly dál do hloubky. Není to stále ideální,“ dodala matka.

Lákadlo pro sportovce

Kvalitní voda ale láká sportovce. „Ve srovnání s rybníky paráda,“ sdělil 45letý Ladislav, který se na jezeru potápí na nádech většinou do deseti metrů. „I v tolika metrech je dobrá viditelnost. Voda je krásně čistá a vidím dlouhé řasy i ryby,“ dodal.

Nedávno nechalo město vybudovat u pláže další dětské hřiště a investuje do výstavby už třetího objektu s občerstvením. Na svahu vedle příjezdové silnice lze postupnou proměnu areálu sledovat z prvního vyhlídkového altánu. „Ze jezero jsem ráda. Máme tak v Mostě další místo, kam můžeme jít,“ sdělila 31letá Kamila z Mostu, kterou altán během bouřky zachránil i s třemi dětmi před zmoknutím. „Takových staveb by tu mohlo víc,“ dodala.

Brzy se jich dočká. Radnice nedávno vyhlásila veřejnou zakázku na vybudování dvou dřevěných altánů u jezera Most. Jeden bude osmihranný a postaví ho na travnaté pláni poblíž cyklostezky mezi jezerem a Hněvínem. Druhý altán bude obdélníkového půdorysu, zahrne dva stoly s lavicemi a vznikne na břehu pod Kočičím vrchem, což je výrazný výběžek na severovýchodě jezera. Práce by měly začít v říjnu a trvat šest týdnů.

Koupání, potápění a provozování bezmotorových vodních sportů je povoleno na vlastní nebezpečí, ale je zakázán vjezd motorových vozidel na spodní komunikaci podél pobřeží. Tato cesta o délce 8,6 kilometru protínající hlavní pláž slouží jen pro záchranáře, správce území, cyklisty, běžce a chodce. Jízda na kolečkových bruslích po okruhu kolem jezera je kvůli nebezpečným svažitým úsekům v jeho severní části vhodná jen pro pokročilé sportovce.

Návštěvní řád jezera nepovoluje například rybaření, plavení koňů a vnášení alkoholu, drog, pyrotechniky a zbraní do celého území. Zakázané je i táboření, stanování a rozdělávání ohně. V plánu je ale výstavba kempu s místem pro karavany.

Případní investoři si zatím pozemky u jezera koupit nemohou. Území, o které už před lety projevilo zájem město Most, patří státu. Zatím se odhaduje, že minimálně do dvaceti let se žádné obytné domy stavět nebudou. Jedním z důvodů je nepůvodní podloží.

Urbanisticko-krajinářská územní studie jižní části jezera Most přesto předpokládá, že v oblasti vznikne postupně nová čtvrť, v níž bude bydlet v moderních domech a udržitelným způsobem až 6 500 lidí. Nová vize zahrnuje i občanskou vybavenost, tedy školku, školu, provozovny služeb, sportoviště, hodně zeleně, rozšíření zázemí pro rekreanty a lepší spojení s městem. Výstavba několika na sebe navazujících menších sídlišť se rozdělí na etapy a začne tam, kde je stabilnější a rovnější terén.

Jezero, které je volně přístupné, vzniklo napuštěním bývalého uhelného dolu Ležáky - Most vodou z přivaděče od řeky Ohře. Voda tekla do obří jámy od října 2008 do září 2014 s dvouletým přerušením v letech 2012 a 2013. Celková proměna krajiny, jejíž součástí byl starý Most, stála od 90. let minulého století miliardy korun. Většinu uhradil stát z rezervy určené na zahlazování stop po těžbě uhlí. Jezero má hloubku přes 70 metrů, průhlednost vody až 8 metrů a rozlohou je větší než Máchovo jezero - je široké 1,9 kilometru a dlouhé 3 kilometry. Zatopená plocha má 309 hektarů, celé rekultivované území 1 300 hektarů.