Je první podzimní den a 29letý Ondřej z Jirkova po koupeli odpočívá na břehu jezera Most. „Voda teplá úplně nebyla, ale dala se zvládnout. Je to spíš cesta k seberozvoji,“ vysvětluje otužování. Překvapí ho, že rozvíjet se má i okolí jezera na jih od hlavní pláže, kde jsou nevyužité státní pozemky. Ondřej si nedokáže představit, že by se k jezeru začalo rozšiřovat nedaleké město. I když vstoupil do vody v místě, kde kdysi byla ulice Maxima Gorkého s činžáky, škola a opodál synagoga, návrat běžné městské zástavby by podle něj mohl jezeru uškodit. Budoucnost vidí v rekreačním charakteru celé oblasti. „Uvítal bych spíše promenádu s restauracemi, kam bych mohl vzít manželku na večeři,“ svěřuje se na molu za silného vlnobití.

close info Zdroj: Deník zoom_in Nový územní plán města Most platný od ledna tohoto roku zakazuje v blízkém okolí pláže výstavbu nové čtvrti s obytnými domy, obchody, firmičkami, ordinacemi a školami. Radnice se rozhodla atraktivní lokalitu chránit a rozvojové plochy vyhradila pro zeleň, parky, cesty, altány, odpočinková a informační místa, pódia pro kulturní akce, hřiště a kavárny. Budování bytových domů a vilek je možné jen v zóně „Rikovka“ za kostelem a hřbitovem ve vzdálenosti jednoho kilometru od břehu jezera.

Co by mělo vzniknout na pláních mezi pláží, děkanským kostelem a řekou Bílina a jak novou zástavbu v rozlehlém prostoru uspořádat, navrhnou odborníci. Město si na jižní část jezerní oblasti nechává zpracovávat urbanisticko-krajinářskou územní studii. „Je to studie, kterou jsme zadali ve spolupráci s Palivovým kombinátem Ústí, jenž je vlastníkem pozemků,“ sdělil primátor Jan Paparega.

Studii udělá pražská společnost Gogolák + Grasse, která s nabídkovou cenou 1,4 milionu korun vyhrála výběrové řízení ze čtyř vyzvaných účastníků. Ostatní nabídku nepodali. Vypracování studie má trvat tři měsíce. S vítězem zakázky město uzavřelo smlouvu 8. září. „Územní studie bude zpracována v souladu s platným územním plánem, přičemž není vyloučena korekce navržených ploch v územním plánu,“ uvádí se ve smlouvě.

Experti musejí zohlednit rekreační charakter břehové části jezera, hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, krajinné hodnoty a návaznost na městská sídliště za řekou. Cílem je podle zadání vytvoření harmonické a multifunkční krajiny kolem dominantní vodní plochy.

Studie se musí vyrovnat s řadou specifických podmínek. Jsou to například ochranné pásmo kostela, již zprovozněná či rozpracovaná dopravní a technická infrastruktura a geologické limity rekultivované zóny, v níž se po zbourání starého Mostu těžilo uhlí. Studie, ke které se mají vyjadřovat i památkáři, prověří také dřívější návrhy na zřízení arboreta a zmenšeného modelu města, takzvaného MiniMostu. Očekává se také, že dokumentace naznačí možné využití širšího okolí jezera, včetně Střimické výsypky, navrhne dopravní navázání na město a pěší vazby na sousední rekreační jezero Matylda a na nábřeží řeky Bílina.

Územní studie doporučí i nové regulace v území. Jedná se třeba o limitní čáry výstavby, které vyhradí prostor pro umístění objektů, a o různé koeficienty pro zastavěnost ploch a zeleně.

Konec první sezony

Letošní rok byl pro jezero Most průlomový. Areál se sice otevřel pro rekreaci už v září 2020, ale v tomto roce zažil v premiéře celé koupací období. „První letošní sezónu máme za sebou a byla nad očekávání úspěšná. Příjemně nás překvapilo, kolik lidí se přijelo na jezero Most vykoupat, a to i z velké vzdálenosti a ve dnech, kdy nebylo zrovna slunečné počasí,“ uvedl Walter Fiedler, ředitel státního podniku Palivový kombinát Ústí, který je správcem jezera Most.

Infrastruktura služeb se podle ředitele stále vyvíjí a ještě během sezóny bylo nutné posílit možnosti parkování. Ve spolupráci s radnicí se podařilo otevřít služby občerstvení na hlavní pláži jižních svahů i podél jezera. Návštěvníci také začali využívat cesty kolem jezera k procházkám, běhu i jízdě na bruslích a oceňují i možnost koupání psů. „V současné době probíhají jednání o budoucí podobě kempu a dalších služeb, které jsou v této oblasti plánované. Směr vývoje ukáže plánovaná územní studie, která by měla určit nejvhodnější místa pro vznik nových služeb na jezeře Most a v jeho blízkém okolí,“ dodal Fiedler.

Voda v jezeru zůstávala během jara a léta čistá. Hygienici odebírali vzorky ze dvou koupacích míst od 17. května a každé dva týdny konstatovali, že voda je vhodná ke koupání. „Je to super jezero,“ prohlásil ve středu 22. září 24letý Lukáš z Chomutova, který navštívil hlavní pláž už čtyřikrát a uvítal i pláže pro psy.

Starý Most
Starý Most je administrativní označení místní části současného města Most, kde od středověku do 80. let minulého století stálo historické město Most zbourané kvůli těžbě uhlí. Do části Starý Most patří hlavně jezero Most s okolím, včetně přesunutého děkanského kostela a přilehlé podnikatelské zóny.