Ještě nedávno se hovořilo o tom, že Jezero Most se zpřístupní veřejnosti v červnu 2019. Jenže teď je vše jinak. Palivový kombinát Ústí a město Most nyní oznámily, že původní termín se nestihne a posouvá se o jeden rok. Podle obou institucí je důvodem odkladu složité podloží na území bývalého hnědouhelného lomu, které komplikuje veškerou stavební činnost v oblasti. Částečnou kompenzací pro veřejnost bude letos v létě velký den otevřených dveří na jezeře.

„Z důvodů, které žádná ze zúčastněných stran nemohla ovlivnit, vedení města po dohodě se státním podnikem Palivový kombinát Ústí rozhodlo o posunutí termínu otevření území jezera Most veřejnosti o rok, tedy na léto roku 2020,“ uvedl primátor Jan Paparega. Stavbařům podle něj značně komplikují práci ztížené geologické a hydrogeologické podmínky podloží bývalého hnědouhelného lomu. V problematickém terénu musí zpevňovat podkladní vrstvy.

Jezero je v okrese nejvýznamnější rozvojovou lokalitou, která vznikla vodní rekultivací vytěženého Lomu Ležáky v místě zbouraného historického města Most. Dlouhodobou proměnu poškozené krajiny v rekreační zónu hradí hlavně stát. Palivový kombinát na dni otevřených dveří představí návštěvníkům všechny realizované projekty a další připravované záměry. Místo a doba setkání s veřejností se bude ještě upřesňovat. „Doufáme, že tímto krokem veřejnosti alespoň částečně vykompenzujeme nepříjemné, ovšem nutné prodloužení termínu otevření Jezera Most,“ dodal primátor.

Obnova cest a úpravy okolí jezera

Státní podnik jako správce území už dokončil hlavní investice. „V okolí jezera byly dokončeny sanační a rekultivační práce, obnoveny místní komunikace a úpravy okolí jezera. Na dalších právě probíhajících rozvojových projektech poskytujeme plnou součinnost městu Most a ministerstvu financí,“ řekl ředitel podniku Petr Lenc.

Loni v červnu začala v lokalitě jezera další etapa stavebních úprav, kterou stát hradí z programu na zahlazování vlivů důlních činností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jedná se o téměř 600 milionů korun. K nejvýznamnějším projektům patřila obnova silnice Most Mariánské Radčice, která nahradí dopravní spojení zrušené těžbou uhlí. Stavba, která tvoří 8 km dlouhou komunikaci kolem Jezera Most, se má pro řidiče otevřít po kolaudaci letos na jaře.

Všechny investice v okolí jezera mají zajistit potřebnou základní infrastrukturu, například obslužné komunikace, chodníky, cyklostezky, parkoviště, přívody elektřiny, vody a kanalizace, bez čehož nelze budoucí rekreační oblast komfortně využívat. Vzniknou také nové pláže, plovoucí mola pro pohodlný vstup do vody a zázemí pro kotvení plavidel využívaných veřejností, městskou policií a vodní záchrannou službou.

Jezero Most je hluboké až 75 metrů, má plochu 309 hektarů a po obvodu měří přes devět kilometrů. Voda přitékala do zbytkové jámy z řeky Ohře potrubím od října 2008 do září 2014. Hlídaná oblast má stále statut dobývacího prostoru, proto je přístup k jezeru zakázán. Výjimku dostávají například přírodovědci, výzkumníci a pořadatel tradičního podzimního běžeckého závodu v okolí jezera. To je významným zimním hnízdištěm ptáků. Loni v lednu ornitologové napočítali téměř 6 tisíc exemplářů 22 druhů.