Na jihozápadních svazích u jezera Most by měl vzniknout kemp. Počítá s tím projekt státního podniku Palivový kombinát Ústí, který je správcem oblasti. Rekreační středisko má zabrat prostranství u napouštěcího objektu jezera, kde je dnes hlavní vrátnice. Rozloha tohoto území je podle správce přibližně 6 hektarů a přímo navazuje na rekreační zónu s hlavní pláží na jižních svazích. V kempu má být plocha pro stání přibližně 40 obytných vozů, pro 20 mobilních domů (chatek) a pro stanování. „Otázka provozování je v současné době v řešení,“ sdělila Deníku mluvčí Palivového kombinátu Ústí Hana Volfová.

Dalším projektem je zamýšlená stavba vyhlídky. Tento plán je z loňského října a vyhlídku umisťuje na severní svah jezera u nově otevřené silnice Most Mariánské Radčice. Podnik chce využít toho, že z místa je krásný výhled na jezero a celé město Most včetně hradu Hněvín a přesunutého kostela. „Vybrané místo je samo o sobě vyvýšené, proto by se nejednalo o rozhlednu, ale o ocelovou lávku, která by vedla do volného prostoru směrem k jezeru. Součástí vyhlídky by bylo také místo pro posezení a parkoviště,“ upřesnila mluvčí.

Palivový kombinát Ústí a město Most upozornily, že chtějí zajistit další rozvoj jezerní lokality, a proto se v současné době jedná o přípravě krajinářsko urbanisticko - architektonické soutěže na jezero Most. Cílem je získat kvalitní řešení od expertních týmů z ČR či ciziny jako v případě ústeckého jezera Milada, kde soutěž začala.

K mostecké vodě se ještě několik týdnů nesmí chodit, protože se dokončuje příprava na zahájení provozu. Kvůli riziku šíření koronaviru se jezero Most 12. září zpřístupní pro veřejnost bez slavnostní ceremonie. „Vše proběhne jen v komorní atmosféře, se symbolickým přestřižením pásky a bez doprovodného programu,“ informoval mostecký primátor Jan Paparega.

První návštěvníci u jezera najdou pláže pro rekreaci, převlékárny, stoly pro stolní tenis, tři hřiště na plážový volejbal a zatím jen provizorní sociální zařízení s mobilními toaletami. Radnice slibuje, že od příští sezony se služby rozšíří a k dispozici budou stánek rychlého občerstvení, stálé sociální zařízení, objekt správce a zázemí pro cyklisty. Počítá se i s tím, že na bezpečnost rekreantů dohlédnou městská policie a vodní záchranná služba.

Od 12. září se bude moci v jezeře Most koupat i jezdit na loďkách. „Jelikož je však jezero Most neprůtočné jezero, které nemá žádný přirozený přítok ani odtok, platí přísný zákaz užívání všech druhů motorových plavidel, včetně vodních skútrů,“ upozornila mluvčí Palivového kombinátu Ústí.

Správce 12. září otevře pro veřejnost celé území jezera Most, na některých místech ale ještě může probíhat dokončování stavebních prací. Místa budou vyznačena informačním značením. Na těchto místech musejí být rekreanti opatrní a musejí stanovená pravidla respektovat.

Jezero vzniklo zatopením bývalého uhelného lomu Ležáky. Palivový kombinát loni požádal ministerstvo průmyslu a obchodu o stanovisko k návrhu na zrušení dobývacího prostoru. Ministerstvo záměr podpořilo a zrušení dobývacího prostoru doporučilo i proto, že nelze předpokládat hospodárné vytěžení zbylých nepatrných zásob hnědého uhlí. V souvislosti se zrušením dobývacího prostoru správce jezera požádal o stanoviska další dotčené úřady a organizace a nyní čeká na jejich vyjádření.