Tato část jezerní oblasti není zalesněna a patří mezi takzvané sukcesní plochy, kde se ekosystém obnovuje samovolně bez zásahu člověka. Plochy ponechané přirozenému vývoji, erozi, náletovým rostlinám a zárodkům mokřadů zabírají přibližně tři procenta rekultivované krajiny. Odhalené horniny mají širokou škálu barev, od bílé po okrovou a černou.

Dominantou pozoruhodné lokality je bývalý kamenolom Kočičí vrch, který je vidět z hlavní pláže a tvoří poloostrov. Jezero vzniklé zatopením bývalého obřího uhelného lomu Ležáky-Most se otevřelo veřejnosti letos v září. Oblast, kde stálo staré město Most, byla nepřístupná zhruba půl století.