Nad jezerem Most zapadá slunce, ale na hlavní pláži zůstává pořád dost lidí. Je mezi nimi i skupinka rekreantů, kteří nesou na molo člun a přídavný benzinový motor. Když ho namontují na záď, jeden mladík nastoupí a odpluje na jezero. Některým návštěvníkům se to zdá divné. Deník, který událost sleduje, upozorní skupinku na molu, že návštěvní řád zakazuje jízdy motorových člunů kvůli ochraně vody před znečištěním. Muž, který pomáhal s motorem, argumentuje tím, že předtím volal na správu jezera. „Řekli mi, že motory do čtyř kilowatt tu jezdit můžou,“ vysvětlí.

Palivový kombinát Ústí (PKÚ), který se o jezero stará, žádnou výjimku ale nevydal. „Na jezeru Most platí pro návštěvníky striktní zákaz používání jakýchkoliv motorových plavidel,“ upozornila mluvčí PKÚ Hana Volfová. To potvrdil i zaměstnanec provozní kanceláře, kam skupinka mohla údajně volat, protože telefonní číslo je na návštěvním řádu. „Na jezero nesmí ani vodní skútry. Je to z ekologických důvodů,“ uvedl správce. Zákaz se týká i elektromotorů.

Jezero Most se stalo vyhledávaným místem ihned po svém oficiálním zpřístupnění
Mostecký Jadran přilákal davy rekreantů i v pondělí večer. Auta odjížděla za tmy

Hlavní pláží pravidelně projíždí jezerní strážní služba, ale malého motorového člunu si při návalu rekreantů nevšimla. Nezaregistrovali ho ani městští strážníci, kteří jezero začali sledovat ještě před jeho otevřením. „V současné době neevidujeme žádný přestupek ani porušení provozního řádu,“ uvedla mluvčí městské policie Veronika Loucká. Podle ní motohlídky a cyklohlídky kontrolují areál několikrát denně, a to i v noci. Zaměřují se na veřejný pořádek a nově na dodržování řádu.

Podle státní policie se v areálu dosud nestala ani krádež, rvačka, dopravní nehoda či jiný přestupek. „V souvislosti s otevřením jezera Most mostečtí policisté dosud nezaznamenali žádné protiprávní jednání,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Koupání a pobíhání psů

Návštěvní řád se ale porušuje. Deník zaznamenal na hlavní pláži i volně pobíhající psy. Chovatelé je tam nechávají i přes zákaz koupat, i když mají vyhrazeny tři menší psí pláže dál od rekreantů.

Největší nápor návštěvníků se očekává v létě příštího roku, kdy bude areál víc vybavený a zažije celou koupací sezonu. Uhlídat jezero nebude snadné. Zatopená plocha má 309 hektarů, celé rekultivované území 1 300 hektarů. Jen pobřeží je dlouhé 8 kilometrů. Krádežím či vandalství se nevyhnulo ani sousední menší jezero Matylda.

U jezera Most je zatím jedna kamera městského dohledového systému. Další dvě kamery chtějí strážníci zprovoznit do jednoho měsíce. „Celý areál je také možné monitorovat z kamerového bodu na Hněvíně samozřejmě s možností přiblížení obrazu,“ uvedla mluvčí městské policie.

Slavnostní otevření jezera Most pro veřejnost
Lidé ocenili otevřené jezero Most. Některým chybí další zázemí. Bude až za rok

Vymáhání dodržování návštěvního řádu správcem bude komplikované kvůli jeho omezeným pravomocem. Proto se opírá o pomoc městské či státní policie. Zapojit se do ochrany nové krajiny s cenným vodním ekosystémem může i veřejnost, když porušování zákazů včas oznámí. Pokud například vandalové odejdou před příjezdem hlídky, lze je vystopovat pomocí kamer.

Návštěvní řád jezera nepovoluje ani rybaření, plavení koňů a vnášení alkoholu, drog, pyrotechniky a zbraní do celého území. Zakázané je i táboření, stanování a rozdělávání ohně. Pravidla pro návštěvníky platí od soboty 12. září, kdy se lokalita zpřístupnila veřejnosti. Motorový člun pro služební účely smí používat jen PKÚ. Rychlé plavidlo mohou použít i záchranáři.

Jezero, které je volně přístupné, vzniklo napuštěním bývalého uhelného dolu Ležáky - Most vodou z přivaděče od řeky Ohře. Celková proměna krajiny od 90. let minulého století stála zhruba 3,5 miliardy korun. Většinu uhradil stát z tzv. 15 ekomiliard určených na zahlazování stop po těžbě uhlí. Jezero se začalo napouštět v říjnu 2008. Má hloubku přes 70 metrů, průhlednost vody až 8 metrů a rozlohou je větší než Máchovo jezero - je široké 1,9 kilometru a dlouhé 3 kilometry.

Návštěvní řád území jezera Most

1. Přístup osob do území jezera Most je celoroční a volný.
2. Jezero Most je vodní plocha s koupáním na vlastní nebezpečí, rovněž veškeré rekreační a sportovní aktivity jsou na vlastní nebezpečí.
3. Při vstupu na území jezera Most platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví a osob, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.

Je zakázáno:
1. Vstupovat do vody mimo místa, která jsou k tomu určená, tj. pláže a mola.
2. Vstupovat do prostoru pláže na jižních svazích se psy a jinými zvířaty, včetně vstupu do vody (vyjma vodících a asistenčních psů).
3. Skákat do vody, hrozí nebezpečí vážného zranění o kamenné vlnolamy umístěné pod vodou.
4. Manipulovat s technickým zařízením areálu a vodního díla, včetně plovoucích pontonových prvků (mola a ekomola pro hnízdění ptáků), nebo jej poškozovat.
5. Ukládat jakýkoliv odpad a znečišťovat území odpadky.
6. Vnášet do území hořlaviny, jedovaté látky, alkohol, drogy, výbušniny, pyrotechniku, zbraně a jiné nebezpečné předměty.
7. Užívat vodní plochu k plavbě motorových plavidel, včetně vodních skútrů.
8. Parkovat mimo vyhrazené odstavné plochy.
9. Jezdit na kole mimo účelové komunikace.
10. Rybařit a lovit zvěř.
11. Vjíždět na koních do porostů a plavit koně v jezeře.
12. Tábořit, stanovat a rozdělávat ohně.

Důležitá telefonní čísla:
Technické služby města Mostu – 606 600 267
Správce území PKÚ – 607 042 755

Návštěvníci území jezera Most jsou povinni dbát příkazů, pokynů a výzev správce území PKÚ, zaměstnanců Technických služeb města Mostu a orgánů Městské policie Most a Policie ČR.

Návštěvní řád nabývá platnosti dne 12. 9. 2020
(Zdroj: PKÚ)