Zblízka tak budou moci spatřit hladinu vznikajícího jezera. Palivový kombinát Ústí nad Labem totiž k ročnímu výročí od začátku napouštění uspořádá Den otevřených dveří, kde návštěvníkům na zvídavé otázky budou odpovídat i přítomní pracovníci a odborníci státního podniku. Do jinak hlídaného prostoru se zájemci mohou přijít podívat v sobotu 24. října. Od desáté hodiny a poté každou hodinu bude v prostorách napouštěcího objektu probíhat odborný výklad.
Odtud se pak zvědavci dostanou k hladině jezera podél přívodního kanálu. K napouštěcímu objektu se zájemci mohou dostat autem, na kole nebo pěšky po naučné stezce, která je už nyní veřejnosti přístupná. Na stezku se lze dostat po silnici okolo hřbitova.

Nejpoučnější je vydat se pěšky. Na stezce je umístěno pět tabulí, které informují o jezeře. Než dojdete k napouštěcímu objektu, kde se voda do jezera valí v množství tisíc litrů za sekundu, tak se dozvíte historii dané lokality, rekultivační činnosti Ležáků, výstavbu přivaděče, parametry jezera a budoucí vzhled. Po stezce, kterou palivový kombinát nechal zpřístupnit již v červnu, lidé jezero sledují už nyní. Přímo k jezeru je ale vstup stále zakázán.

Stav k 31. srpnu 2009:
Plocha 113,1 ha
Množství vody 22,167 mil. m3
Obvod 6 592 m
Hladina 175,73 m n.m.
Max. hloubka 51,73 m
Plánovaný konečný stav
Plocha 311,0 ha
Množství vody 68,9 mil. m3
Obvod 9 815 m
Hladina 199,0 m n.m.
Max. hloubka 75,0 m

Dnes návštěvníci zpřístupněné cesty vidí také mnoho výstražných cedulí zakazujících vstup. Do této zóny je již ochranka nepustí.

„Návštěvníci stále nemůžou jít přímo k jezeru, než napouštění skončí. Proto pro zvědavce také Den otevřených dveří pořádáme. Jde nám hlavně o uklidňovací nádrž. Při množství tisíce litrů vody, která tam za sekundu proteče, je to nebezpečné místo,“ vysvětlila Jana Kružíková, vedoucí střediska Kohinoor.

Den otevřených dveří již palivový kombinát pořádal v červnu. K vodnímu dílu, které bude větší než Máchovo jezero, se přišly podívat desítky zájemců.
„Na jezero se těším, ale starý Most to nenahradí. Snad to Mostecko proslaví alespoň v republice,“ řekl návštěvník František Bodlák, který se vydal po jeden a půl kilometru dlouhé cestě k uklidňovací nádrži.

Hlavním zdrojem vody od zahájení napouštění je voda z řeky Ohře, přiváděna je do jezera z Nechranické přehrady na Chomutovsku přivaděčem z průmyslového vodovodu Nechranice o celkové délce 4,9 kilometru.