Nepřístupná je i naučná stezka Napouštění jezera Most na jižním svahu. Se svolením Palivového kombinátu Ústí mohou organizované skupiny s dozorem toto území navštěvovat. Povolení lze získat na tel. 476 445 534.