„Držitelka ocenění má autorizované oprávnění nosit mezinárodně uznávaný symbol prevence HIV AIDS, což je stužka. Nositelé tohoto symbolu zasluhují úctu, protože se významnou měrou zasloužili o minimalizaci škod způsobených toxikománií a dalšími patologiemi v regionu,“ řekl včera při předávání Lubomír Šlapka, ředitel společnosti Most k naději.

„S příspěvky na K- centrum a podobné projekty město počítá, osobně musím říci, že mě těší, když se mi nad rámec toho, co je v rozpočtu, podaří například ze sponzoringu vyjednat další příspěvky. Protože vím, že tady ty peníze jsou potřeba,“ řekla dojatě náměstkyně primátora města Mostu Hana Jeníčková.
Stejné ocenění by měl v nejbližších dnech získat také místostarosta města Litvínova Martin Klika.

Nosnými programy aktivit Občanského sdružení Most naděje je protidrogová prevence a telefonická pomoc pro všechny obyvatele. Díky aktivitě pracovníků K – centra se na ulicích neválejí desítky tisíc použitých injekčních jehel a zbytečně neumírají pacienti na zhoubné následky žloutenky či HIV.

Jen v loňském roce přijalo mostecké K - Centrum skoro šedesát tisíc použitých stříkaček, které si toxikomani přišli vyměnit za sterilní. Dalších dvacet tisíc jehel pracovníci vyměnili přímo v terénu. Výměna jehel v Mosteckém K – centru eliminuje počet odhozených stříkaček na ulicích města.

Jedna stříkačka vyjde v lékárně na tři koruny, léčba nemocného žloutenkou typu C stojí daňové poplatníky dvě stě padesát tisíc až půl milionu korun. Roční léčba HIV pozitivní člověka pak může stát i jeden milion korun.