Schůzi svolal v rámci územního řízení stavební úřad. V klidné atmosféře bez hádek a osočování se střetla věcná protichůdná stanoviska zástupců investora a několika Mostečanů a expertů z ekologických organizací.

„Směsný komunální odpad obsahuje i nebezpečné složky,“ připomněl Ivo Kropáček z Hnutí Duha. Kritici upozorňují, že odpad se nebude před hozením do kotle třídit a zbytky z pálení popílek a škvára budou novou ekologickou zátěží s obsahem koncentrovaných škodlivin.

„Popílek obsahuje velké množství dioxinů,“ řekl Jindřich Petrlík z Arniky. „Mostecko patří k nejpoškozenějším oblastem, co se týče znečištění a zdraví. Jakýkoliv další zdroj znečištění bude v inverzích znát,“ uvedl neurolog a předseda místních Zelených Petr Klepiš. I když spalovna splní normy, v součtu s ostatními podniky se podle Klepiše celkový objem produkovaných škodlivin zvýší. Tím se prý znehodnotí miliardové investice do obnovy krajiny a rozvoje turismu a klesne cena nemovitostí. „Spalovna poškodí image Mostecka,“ souhlasil šéf autodromu Pavel Hanka.

„V Evropě jsou tato zařízení i uprostřed měst,“ hájil spalovnu manažer projektu Karel Hlaváček. Smetí pro výrobu energie pálí i ve Švýcarsku, Holandsku a Rakousku.

„Náš projekt má šanci na úspěch,“ prohlásil technický ředitel teplárny Petr Mareš. Podle tvůrců spalovny se použijí nejmodernější filtry a technologie, které také umožní získávat z „popela“ kovy i nekovy pro recyklaci.

Spalovna s životností do roku 2045 má stát tři miliardy korun. Investor žádá o dotaci EU. Ta může zaplatit až 40 procent. Spalovna bude napojena přes teplárenský komplex na horkovody. Díky energii z odpadu chce teplárna pálit méně uhlí a tím vypouštět do ovzduší méně škodlivin. Investor se odvolává na evropský trend odklonu od nešetrného skládkování, které by mělo zdražovat. Odpady ke spálení se nesmějí dovážet z ciziny.