Historická těžba drahých a obecných kovů formovala celkový vývoj Krušných hor a ovlivňovala život na obou stranách česko-německé hranice. Technické památky, urbanistické celky a množství nemateriálních statků vytvořily v průběhu posledních osmi staletí jedinečnou kulturní krajinu, jejíž nejcennější části byly 6. července 2019 zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO, což přineslo spoustu nových podnětů k dalšímu rozvoji tohoto území.

Na české straně bylo na seznam UNESCO zapsáno pět oblastí: Hornická kulturní krajina Krupka, Hornická kulturní krajina Jáchymov, Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, vrch Mědník a objekt národní kulturní památky Rudá věž smrti ve Vykmanově. Na saské straně je zapsáno 17 oblastí z hornických míst, jako je Altenberg, Freiberg, Marienberg, Annaberg, Schneeberg, Schwarzenberg a oblasti uranové a uhelné těžby.

Ředitel Oblastního ředitelství Správy železnic Ústí nad Labem Martin Kašpar
V Ústí bylo otevřeno druhé informační centrum Správy železnic

Obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge vznikla 13. února 2010. Posláním a hlavním cílem společnosti je sdružovat a technicky a organizačně podporovat historické hornické obce a jejich sdružení z Krušných hor, které mají zájem o společný postup při revitalizaci území, obnově historických památek, tradic a rozvoji cestovního ruchu. Členem dozorčí rady obecně prospěšné společnosti je také radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger.

„Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je od roku 2019 památkou zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO. V Ústeckém kraji jde o zatím jediný zápis, pevnost Terezín a Žatec se o něj teprve ucházejí. Žiji v Podkrušnohoří, Krupku mám v podstatě na dohled od domu, a s radostí pozoruji, jak naše 'Krušky' v posledních desetiletích zregenerovaly a zkrásněly. Také proto jsem rád přijal nabídku stát se za Ústecký kraj členem dozorčí rady této obecně prospěšné společnosti, jejímž úkolem je poté, co bylo zápisu do UNESCO dosaženo, správa statku světového kulturního dědictví a péče o hornické kulturní památky a krajinu Krušných hor,“ uvedl Tomáš Rieger.

Karel Vízner se narodil v Duchcově, vyrůstal a žil v Litvínově. Vyučil se truhlářem, jeho srdce ho ale táhlo na moře. A tak se stal námořníkem.
Obeplul svět. Na moře bych se hned vrátil, vzpomíná námořník Karel Vízner

Jedním ze stěžejních bodů 38. společného jednání zainteresovaných subjektů byla diskuse nad zakladatelskými dokumenty k nové destinační agentuře Krušné hory a ke způsobu jejího financování. Na vzniku nové destinační agentury Krušné hory bude participovat Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s., tedy subjekty, které sdílí společné území Krušných hor. Vznik nové destinační agentury by měly v prvních letech rovným dílem financovat Ústecký kraj spolu s krajem Karlovarským. V souvislosti s tím se na jednání řešila také právní forma vážící se ke vzniku nové destinační agentury a s ní spojené doložky o partnerství – smlouva by měla být nevypověditelná pro všechny členy a subjekty, neboť se jedná o dlouhodobý společný záměr. Dokumenty však ještě musí projít kontrolou legislativců všech zakládajících subjektů. Nová destinační agentura Krušné hory bude zapsaným spolkem a nahradí jednu ze čtyř aktuálních destinačních agentur, a to stejnojmennou obecně prospěšnou společnost destinační agenturu Krušné hory.

Hlavním úkolem nové destinační agentury Krušné hory bude především společná péče o sdílený region, rozvoj cestovního ruchu v této oblasti a propagace regionu. Současně by se nová destinační agentura měla stát rovnocenným partnerem německé straně Krušných hor, kterou spravuje Landestourismusverband Sachsen.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu