Lidé volí spíše pohřeb žehem, rakví se do země dává méně. Navíc řada lidí místa na hřbitově ani nepotřebuje. Zpopelněné blízké si nechávájí třeba v bytech. „Můj otec má dvě urny s popelem svých rodičů doma v předsíni. Vytvořil tam jakési pietní místo s fotkami a květinami,“ sdělila včera Deníku žena, která si nepřála být jmenována.

Například v Mostě zemře měsíčně v průměru padesát lidí. Magistrátu loni evidoval 628 úmrtí. Ročně se ve městě pohřbí kolem padesáti zemřelých do země, na vsypové loučce bývá přibližně sto sedmdesát vsypů a do kolumbárních okének se uloží zhruba osmdesát uren.

„Tento stav je meziročně přibližně stejný,“ sdělil Jan Syrový, ředitel Technických služeb města Most, které mají na starosti tři hřbitovy.
Na starém mosteckém hřbitově je 9 521 obsazených hrobových míst. Volných míst v hrobových polích je tisíc. Na nových polích je k dispozici tři tisíce urnových míst.

„Vzhledem k tomu, že ročně likvidujeme několik set nezaplacených a opuštěných pomníků a hrobových míst, je kapacita hřbitova dostačující na několik desetiletí,“ upozornil Syrový.

Od března 1996 slouží nový hřbitov u Děkanského kostela. Má rozlohu patnáct hektarů a je obsazen ze zlomku své kapacity. V provozu je dvaadvacet kolumbárních zdí. Obsahují 1 191 kolumbárních okének a 22 urnových hrobů.

Zhruba každé dva roky se staví další kolumbární zdi s kapacitou dvou set míst.

„Při současném počtu obyvatel v Mostě obsáhne kapacita hřbitova určitě jedno století,“ sdělil Syrový. Kvůli velké rezervě se neplánuje výstavba nového hřbitova.

Vtelenský hřbitov je využíván málo. Pohřbívá se tam zhruba dvakrát ročně.

Pozůstalé uspokojí i litvínovský hřbitov. „Místa je dostatek,“ řekla mluvčí radnice Eva Maříková. Město hřbitov postupně rekonstruuje. Pomohou nová kolumbární místa a vsypové loučky.

Na lomském hřbitově je 2 447 hrobových míst. Obsazena je teprve polovina. U několika set hrobů ale není znám nájemce. „Každoročně upozorňujeme před Památkou zesnulých návštěvníky hřbitova na tyto hrobu. Stává se, že se pozůstalí k hrobu přihlásí. Přestože nám to zákon dovoluje, hroby, ke kterým se nikdo nehlásí, nerušíme. Jedná se většinou o staré hrobky, které k historickému hřbitovu patří,“ vysvětlila Jaroslava Brzáková z Městského úřadu v Lomu.