Litvínov získal dotaci na policejní sociální asistentku v rámci programu prevence kriminality ministerstva vnitra.

Dotaci město získalo na tři roky. Nová policejní asistentka Ivana Cisárová pracuje v této funkci první měsíc.

Podléhá veliteli Městské policie Litvínov Zdeňku Urbanovi. Spolupracuje ale také s Policií ČR.

Úkolem policejní asistentky v Janově je být prostředníkem mezi lidmi ze sociálně vyloučené lokality a městskou i státní policií.

„Jedná se o navázání kontaktu v takzvaných vyloučených lokalitách, kde jsou místní komunity ohroženy kriminalitou. Není to chápáno jako získávání informací pro policii,“ uvedl Urban.

Prvním úkolem pracovnice je získání důvěry u obyvatel.

„Dále by měla působit na tuto skupinu lidí, aby nepáchala trestnou činnost. Když už se do ní ale nepřímo dostanou, tak aby věděli, jak z toho ven. Tímto případem je například lichva,“ dodal Urban.

Díky tomu, že se nová pracovnice narodila v Janově a vyrůstala v romské komunitě, zná zdejší prostředí dokonale.

„V Janově jsem vyrůstala a všechny tam znám, takže se této práce tolik nebojím. Myslím, že je důležité, aby si člověk mezi lidmi vytvořil důvěru. Budu se snažit pomoci lidem a získat si jejich důvěru, aby byli otevřenější a nebáli se například jít na výslech,“ uvedla Cisárová.

První problémy, které pomůže policejní asistentka Ivana Cisárová v Janově řešit, se týkají dětských pouličních půtek, prostituce a lichvy.

Jana Froňková