VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Janov: obhájci lidských práv a Romové si stěžují na policii

Litvínov, Praha - Sdružení Tolerance a občanská společnost, Český helsinský výbor a další nevládní organizace, které se zabývají lidskými právy, kritizují policii, že nedostatečně ochránila romskou menšinu před militantními neonacisty při sobotním pochodu radikálů na litvínovské sídliště Janov. Policie se hájí, ale podněty vítá. Odpůrci radikálů navrhují zrušit Dělnickou stranu. Ta považuje zprávy o zlých neonacistech za báchorky a odvolává se na podporu voličů.

22.10.2008
SDÍLEJ:

Policisté čekají na litvínovském náměstí na příchod radikálů a ostatních protestujících.Foto: DENÍK/Jan Vraný

„V sobotu 18.října 2008 organizoval Národní odpor a členové Dělnické strany demonstraci v Litvínově. Záměrně neohlášené shromáždění směřovalo proti romské menšině obývající sídliště Janov. Jednalo se o provokativní akci vedenou militantními neonacisty, jejímž cílem bylo vyvolat násilné střety s Romy. Bezpečnostní složky státu musely vědět, že se jedná o jedno z nejrizikovějších shromáždění letošního roku, přesto přípravu podcenily a následně na místě proti neonacistům nezasáhly takovým způsobem, který by byl v demokratické společnosti adekvátní,“ píše se ve společném tiskovém prohlášení sdružení Tolerance a Českého helsinského výboru. Členem sdružení je Ondřej Cakl, aktivista a odborník na extrémismus, který sobotní situaci v Janově sledoval.

Podle ochránců lidských práv policie akci velmi podcenila a umožnila proniknout ozbrojeným neonacistům do centra Litvínova a poté do Janova. „Neonacisté útočili na policisty, postavili několik barikád, stříleli prakem, házeli po policistech kameny, lahve, napadali novináře a chystali se zaútočit na Romy. Jen velkou shodou náhod nedošlo ke skutečnému střetu mezi útočícími neonacisty a napadanými Romy,“ uvedli aktivisté. Dodali, že provokace, snaha vyvolat násilí, otevřený rasismus a páchání trestné činnosti za dozoru policie nesmí být legitimní v žádné demokratické společnosti.

Vedení severočeské policie přijalo prohlášení ochránců lidských práv jako podnět k prošetření sobotních bezpečnostních opatření v Janově. „V tuto chvíli se domníváme, že síly a prostředky použité Policií ČR v Janově byly naplánovány a použity v dostatečné síle. Na místě bylo téměř 500 policistů, kteří reagovali na zřejmá porušení zákona. V ČR mají všichni občané zaručeno právo shromažďovací. Do té doby, dokud neporuší zákon, nemá policie právo proti nim zasahovat,“ sdělila Jarmila Hrubešová, tisková mluvčí severočeské policie.

Dodala, že v zájmu objektivního prošetření přivítá vedení Policie ČR správy Severočeského kraje svědectví od představitelů nevládních organizací o všech incidentech, které policie na místě neřešila.

Ministr vnitra Ivan Langer sdělil pro iDNES.cz, že policie zasáhla profesionálně a adekvátně. "Bezpečnostní opatření rozhodně nepodcenila," sdělil zpravodajskému portálu Langer. "Prioritou bylo, aby se k sobě nedostaly znesvářené skupiny. To se podařilo," dodal Langer.

Znepokojení vyjádřilo nevládní sdružení Romea, Slovo 21, Liga proti antisemitismu, Romodrom, Dženo a další aktivisté. Ve společném prohlášení „Politici, přestaňte mlčet!“ žádají prošetření vedení zákroku policie, která umožnila proniknout ozbrojeným neonacistům do centra Litvínova. „Napětí a provokace extremistických uskupení, jimž Dělnická strana vévodí, jsou v posledních měsících stále častější a navozují u Romů pocit nejistoty a obav o vlastní bezpečnost. Vrací se snad atmosféra druhé poloviny devadesátých let minulého století, kdy bylo z rasových důvodů zabito na dvacet lidí, z toho převážná většina Romů?“ ptají se sdružení. Oslovují další organizace, aby vyzvaly premiéra Mirka Topolánka, ministra vnitra Ivana Langera, ministryni pro lidská práva Džamilu Stehlíkovou, aby začali vzniklou situaci vážně řešit, přestali k ní mlčet a zasadili se o rozpuštění Dělnické strany.

Sdružení obhajují Romy, kteří vyhnali 4. října z Janova hlídku Dělnické strany. „Ve sdělovacích prostředcích jsme mohli vidět záběry Romů s baseballovými pálkami, což samozřejmě může vyvolávat rozporuplné reakce u veřejnosti. Pokud se ale Romové nedočkali žádného ujištění ani od politiků ani od policie, je bohužel zcela logické, že se o bezpečnost svoji a svých rodin rozhodli postarat sami,“ uvedli aktivisté.

Na propojení Dělnické strany s neonacisty dlouhodobě upozorňuje také hnutí Antifašistická akce (AFA). Na svém webu zveřejnili radikální antifašisté kompromitující fotografie a informace o místních členech Dělnické strany, kteří se podíleli na organizaci protestů v Litvínově.

Představitelé Dělnické strany, která je řádně registrovanou politickou stranou, nařčení ze spolupráce s neonacisty odmítají. Odvolávají se přitom i na výsledky krajských voleb, kde strana získala více hlasů, než jiná menší seskupení. „Téměř dvacet devět tisíc voličů se rozhodlo podpořit náš program i přes neustálou skandalizaci, špinění a pomluvy. Báchorky o zlých neonacistech nezabraly a my můžeme spokojeně konstatovat, že Dělnická strana se stala v České republice jedinou skutečnou opozicí vůči parlamentní mafii,“ prohlásil sebevědomě Tomáš Vandas, předseda DS.

Celé prohlášení Českého helsinského výboru:

V sobotu 18.října 2008 organizoval Národní odpor a členové Dělnické strany demonstraci v Litvínově. Záměrně neohlášené shromáždění směřovalo proti romské menšině obývající sídliště Janov. Jednalo se o provokativní akci vedenou militantními neonacisty, jejímž cílem bylo vyvolat násilné střety s Romy. Bezpečnostní složky státu musely vědět, že se jedná o jedno z nejrizikovějších shromáždění letošního roku, přesto přípravu podcenily a následně na místě proti neonacistům nezasáhly takovým způsobem, který by byl v demokratické společnosti adekvátní. Od okamžiku kdy neonacisté zveřejnili pozvánku na pochod Janovem bylo jasné, že její bezpečnostní rizika nebudou malá. Neonacistické webové stránky, webová stránka Dělnické strany a několik diskusních fór dávaly najevo, že do Litvínova a Janova se sjedou stovky neonacistů, které hodlají napadnou romskou komunitu.V sobotu 18.října se neonacisté sešli na litvínovském nádraží. Již zde bylo patrné, že policie akci velmi podcenila a že její aktivity nejsou koordinovány. Na místě bylo přítomno pouze několik desítek policistů, kteří celou akci kontrolovali pouze z povzdálí. Ačkoli na nádraží došlo k napadení fotografa a kameramana, policie nezasáhla, řidič policejní dodávky, který celý incident viděl, raději odjel pryč, než aby musel situaci řešit. Přítomný antikonfliktní tým také nezasáhl.

Některé policejní útvary naopak na jiných příjezdových místech do Litvínova neonacisty kontrolovaly, nalezené zbraně jim zabavily a majitelům neumožnily zúčastnit se shromáždění. Ačkoliv tedy velitel zásahu musel mít jednotlivé poznatky o tom, že neonacisté přijíždějí na akci ozbrojeni, policie nepřistoupila k plošné kontrole ostatních aktivistů s cílem odhalit další držení zbraní, odebrání těchto zbraní a budoucímu zabránění násilných střetů. Policie ČR tak umožnila proniknout ozbrojeným neonacistům do centra Litvínova Po přednesení projevů bylo shromáždění rozpuštěno starostou Litvínova, kterého se téměř okamžitě pokusilo několik maskovaných neonacistů napadnout.

Poté se neonacistům podařilo prolomit početně slabé zásahové jednotky. Skupinky militantů překonaly vzdálenost 3 km z centra Litvínova až ke čtvrti Janov a navíc se během cesty ozbrojily dalšími kameny, lahvemi a tyčemi. Neonacisté útočili na policisty, postavili několik barikád, stříleli prakem, házeli po policistech kameny, lahve, napadali novináře a chystali se zaútočit na Romy. Jen velkou shodou náhod nedošlo ke skutečnému střetu mezi útočícími neonacisty a napadanými Romy.

Špatným postupem policie a podceněním dané situace došlo k nezajištění základních povinností právního státu – ochránit své obyvatele bez ohledu na barvu pleti, etnický či národnostní původ, víru, sexuální orientaci, politický názor a další. Policie nedostatečným způsobem šetřila trestnou činnost, nezadržela a nezkontrolovala totožnost desítek osob, které se dopouštěly nebo se mohly dopustit některého z trestných činů podle §§ 196-198a nebo §§ 260-261 trestního zákona. Zcela rezignovala na své povinnosti uložené jí zákonem o policii, konkrétně povinnosti chránit bezpečnost osob a majetku a odhalovat trestnou činnost a její pachatele. V neposlední řadě vystavilo velení policie tím, že nebylo schopné akci dostatečným způsobem připravit a organizačně zajistit, a uvedlo v nebezpečí zranění i zasahující policisty.Provokace, snaha vyvolat násilí, otevřený rasismus a páchání trestné činnosti za dozoru policie nesmí být legitimní v žádné demokratické společnosti. Domníváme se, že došlo na úrovni policejního vedení k takovým pochybením, které není možné přejít bez vyvození osobní zodpovědnosti velitele opatření, ředitele okresního policejního ředitelství, ředitele krajského policejního ředitelství, policejního prezidenta a v neposlední řadě ministra vnitra. Proto žádáme, aby došlo k
- přezkoumání a zveřejnění šetření postupu velitele opatření v Litvínově dne 18.října 2008. Zejména zjištění : o kolik bylo na místě přítomných pořádkových jednotek a jak vybavených
- proč pořádkové jednotky umožnily neonacistům odejít z nám. Míru a pokusit se zaútočit na obyvatele čtvrti Janov
- proč antikonfliktní tým vyjednával s neonacisty poté, kdy neuposlechli opakovaných výzev a snažili se zaútočit na obyvatele sídliště Janov
- jak je možné, že policie po několikahodinových bojích odvedla ty samé neonacisty zpět na nádraží a nezkontrolovala jejich totožnost? Proč bylo zadrženo pouze 6 osob, ačkoli porušení zákona se jich dopustilo několik desítek
- jak mohlo dojít k tomu, že pachatelé násilné trestné činnosti pronikli až do těsné blízkosti romské komunity/osob romského etnika
- jak je možné, že antikonfliktní tým vyjednával s neonacisty poté, co opakovaně porušili policejní výzvy
- přezkoumání postupu zodpovědného představitele okresního policejního ředitelství
- přezkoumání postupu zodpovědného představitele krajského policejního ředitelství
- vyvození politické odpovědnosti policejního prezidenta a ministra vnitra
- zejména zodpovězení otázky jak je možné, že v demokratickém právním státě nejsou bezpečností jednotky schopné ochránit příslušníky etnické menšiny před militantními neonacisty

Dále žádáme o informaci, jaké personální důsledky byly z pochybení bezpečnostních složek konkrétně vyvozeny.


V Praze dne 21. října 2008

Tolerance a občanská společnost, o.s.
Český helsinský výbor

Autor: Martin Vokurka

22.10.2008
SDÍLEJ:

SERVIS

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 15 000 Kč Prodavači smíšeného zboží PRODAVAČ/-KA SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: PRODAVAČ/-KA SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ, Plynulá vietnamština výhodou (komunikační jazyk na pracovišti)., Požadujeme fyzickou zdatnost, časovou flexibilitu, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost., Vyskládání, vystavování zboží určeného k prodeji a balení prodaného zboží., Zaměstnanecké výhody: možnost stravování v provozovně a jiné zaměstnanecké benefity., HLÁSIT SE: Bui Viet Van, tel.: 775946989 volat každý pátek od 15:00 - 17:00hod., e-mail: vietvanb@gmail.com, osobně pouze po telefonické domluvě. Pracoviště: La thavi, s.r.o.-most, Kabátnická, č.p. 3305, 434 01 Most 1. Informace: Viet Van Bui, +420 775 946 989. Výroba - Výroba Vedoucí provozu v ostatních zařízeních 20 000 Kč Vedoucí provozu v ostatních zařízeních VEDOUCÍ PROVOZU / ASISTENT/-KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VEDOUCÍ PROVOZU / ASISTENT/-KA, Požadujeme: znalost práce na PC, časovou flexibilitu, dochvilnost, zodpovědnost, loajalitu, profesionální vystupování, profesní životopis, fotografie výhdou, ŘP sk. B výhodou, Nabízíme: HPP na plný úvazek, služební telefon, školení řidičů, příjemný kolektiv, osobní ohodnocení, Náplň práce: vedení týmu cca 25ti zaměstnanců, příjem objednávek, plánování výroby, zastupování na úřadech, HLÁSIT SE: Kubát Ivan, tel.: 776 118 544, e-mail: kubat.ivan@centrum.cz, osobně na asdrese ČSA 1292, Most Ne - Čt 7:00 - 14:00hod.. Pracoviště: Ivan kubát - 1, Čsl. armády, č.p. 1292, 434 01 Most 1. Informace: Ivan Kubát, +420 776 118 544. Potravinářství - Potravinářství Potravinářský dělník 10 000 Kč Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci PRACOVNÍK/-ICE NA DOČIŠŤOVÁNÍ ZELENINY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 10000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVNÍK/-ICE NA DOČIŠŤOVÁNÍ ZELENINY, VHODNÉ POUZE PRO OZP, Náplň práce: ruční dočišťování brambor u pracovního pultu (možno i při sezení), Požadujeme: HPP na zkrácený úvazek 30hod. týdně ( možnost práce na plný úvazek), příjemný kolektiv, čtvrtletní odměny, pravidelné výplaty s možností záloh, pouze ranní směny, docházkový bonus, Zaměstnanecké výhody: výkonnostní prémie, HLÁSIT SE: Kubát Ivan, tel.: 776 118 544, e-mail: kubat.ivan@centrum.cz, osobně na asdrese ČSA 1292, Most Ne - Čt 7:00 - 14:00hod.. Pracoviště: Ivan kubát - 1, Čsl. armády, č.p. 1292, 434 01 Most 1. Informace: Ivan Kubát, +420 776 118 544. Státní a veřejná správa - Státní a veřejná správa Úředník veřejné správy 18 810 Kč Úředníci v oblasti daní vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním III.. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: . Pracoviště: Územní pracoviště v litvínově, U Zámeckého parku, č.p. 948, 436 01 Litvínov 1. Informace: Pavel Kadlec, +420 476 135 323.

Videosouhrn 20.–21. října 2018

Sražení policistky, hrad pod palbou: a sumec albín: prohlédněte si videa víkendu

Litvínov prohrál v Plzni.
30

Litvínov padl i počtvrté. Plzeň si výhru pojistila čtyřmi góly

Skvělé páté místo! Triatlonista Langhammer mířil výš, ale přišel defekt

Litvínov - Litvínovský triatlonista Jakub Langhammer má za sebou thajskou výzvu Challenge Kanchanabuti v podobě 1,8 km plavání, 53 km cyklistiky a 21 km běhu. Skončil na skvělém pátém místě, i když myslel na lepší výsledek.

Hit pro Spartu! Litvínov nedal dva zápasy za sebou gól

Litvínov /FOTOGALERIE/ - Tři poslední zápasy porážka, dva poslední zápasy bez gólu. Litvínovští hokejisté netradičně v sobotu vyzvali doma rivala z pražské Sparty, který na severu Čech nakonec po trefách Pecha a Vrány vyhrál 2:0.

Andělé jsou venku dál nuloví! Thriller ve Veselí rozhodla Žitňanová

Veselí n. M. - I ve třetím venkovním zápase nové sezony vyšli Černí andělé naprázdno. Po prohrách v Šale a Michalovcích přišel nulový zápas také ve Veselí. Domácí hráčky zvítězily těsně 24:23 (10:11). V závěrečném dramatu, kde už vše spělo k dělení bodů, rozhodla Veronika Žitňanová.

Sobotní hokejové lahůdky: Litvínov hostí Spartu, Lvi hrají o první flek

Litvínov, Most – Jestli máte rádi hokej a při zápase si dopřejete klobásku, tak o víkendu budete přejedení. Sobota totiž na Mostecku nabízí parádní hokejové menu. A navíc, za jednu vstupenku můžete vidět dva zápasy.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT