Přípravné práce by mohly začít ještě letos. Firmy mají podávat nabídky do poloviny srpna. Vyplývá to ze zadávací dokumentace zveřejněné na portálu veřejných zakázek. Jedná se o bytový dům v ulici Hamerská (č.p. 277-282) a o bytový dům v ulici Gluckova (č.p. 238-246).

Přes sto metrů dlouhý panelák v Hamerské je osmipodlažní se šesti hlavními vstupy a má 96 bytů. Předpokládaná hodnota zakázky je 33 milionů korun bez DPH. „Po zarovnání terénu bude pozemek doplněn ornicí a zatravněn,“ uvádí se v dokumentaci.

Pokud vše půjde hladce, radnice už letos v říjnu vyzve vítěznou firmu k zahájení prací. Ty by trvaly sedm měsíců, z toho tři měsíce příprava na bourání, včetně vyklizení objektu, vytýčení stavby a schválení dopravní uzavírky. Samotné bourací práce mají trvat čtyři měsíce.

Demolice osmipodlažního paneláku s devíti hlavními vstupy v ulici Gluckova má začít později. Předání staveniště se plánuje na únor 2022. I v tomto případě mají práce trvat sedm měsíců, z toho příprava na bourání tři měsíce. Předpokládaná hodnota této zakázky je 50,5 milionu korun bez DPH. Dům v ulici Gluckova má 144 bytů.

Radnice počítá s tím, že projekt bude spolufinancovat stát. Pokud město dotace nezíská, může zakázku zrušit.

Cena demolic má být nižší, než vyplývá z projektové dokumentace. Loňské bourání prvního paneláku v Janově stálo po soutěži firem osm milionů korun, z toho půlku uhradil stát. Letos Litvínov v první dotačním kole s žádostmi neuspěl, stát pro tento rok chystá ještě druhé kolo.

V Janově je desítka opuštěných domů. Město v minulých letech koupilo čtyři. Dva osmipodlažní paneláky určené na demolici město v červenci 2018 vykoupilo i s pozemky od společnosti CPI Byty. Objekty jsou v současné době bez využití a chátrají. Poblíž jsou chodníky a veřejné osvětlení pořízené z dotace a nesmí se při bourání poškodit.

Janov
Sídliště Janov v Litvínově má zhruba 4500 obyvatel a je považováno za největší sociálně vyloučenou lokalitou v ČR. Janované tvoří zhruba pětinu populace Litvínova. Na sídlišti je třicítka paneláků, z toho 3 jsou určené k demolici. Opuštěných je desítka domů. Hlavními problémy jsou devastace bytového fondu, obchod s chudobou a extrémní migrace. Zadlužené domy byly odpojovány od tepla a teplé vody. Struktura vlastnictví a správy domů zůstává po privatizaci složitá, proměnlivá a nepřehledná. Dominantním vlastníkům (CPI Byty a SBD Krušnohor) patří jen necelých 60 procent bytového fondu. O zbytek se dělí řada osob a firem, z nichž mnozí jsou z ciziny a nezastihnutelní. V posledním desetiletí se počet obyvatel snížil na polovinu původního stavu. K příčinám patří celkový úpadek sídliště, kriminalita, drogy, narušení veřejného pořádku, sousedské konflikty a sociální napětí. V roce 2008 čelil Janov pokusu o protiromský pogrom, který skončil střetem demonstrantů s policií.