Ve skupinách si děti vylosují jednu z fotografií. Mají za úkol přemýšlet o životním příběhu člověka na snímku i o tom, jak na ně fotografie působí. Později mají říct, co mají všechny snímky společného. „Cesta. Útěk. Prchání," zní z jednotlivých skupinek.

Pak paní učitelka rozdává bílé proužky papíru. Školáci se mají zamyslet nad tím, jaké nejrůznější důvody může mít, když otec, maminka nebo dítě odchází z domova. To, co je napadne, velkým písmem zapíší na připravené proužky. Objevují se různé důvody, ty pozitivní, třeba lepší práce, i ty negativní jako chudoba, ohrožení života, válka, nátlak, strach.

Na webu Občankáři.cz, který založila Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, si kdokoliv může po registraci stáhnout doporučené a osvědčené metodiky a lekce například k hodinám na téma „Muslimky a nošení šátku", „Adopce dětí homosexuálními páry" či „Vnímání předsudky a stereotypy". 

Přibližně tak vypadal začátek testovací hodiny na téma uprchlictví, kterou absolvovali nejprve žáci deváté a o den později také čtvrté třídy na základní škole v Zákupech na Českolipsku. Hodinu s dětmi vedla zdejší učitelka občanské výchovy Petra Slámová.

Šestatřicetiletá kantorka totiž letos rozpracovala a dokončila metodiku, jak mohou školy v hodinách občanské výchovy pracovat s dětmi na téma uprchlictví. O „zákupskou" metodiku i paní učitelku je teď v celém Česku velký zájem. „Kromě testovacích hodin u nás v Zákupech už proběhly také ukázkové hodiny v Praze či Poděbradech. V listopadu bych měla metodiku představit také budoucím učitelům na pedagogických fakultách Masarykovy univerzity v Brně i Technické univerzity v Liberci," říká Petra Slámová, mimo jiné též členka vedení celostátní Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd.

První část metodiky, kterou vytvořila, je věnována především žákům 4. a 5. tříd a nese název „Kdo a proč utíká?", druhá část „Opouštím svůj domov" vznikla pro žáky 8. a 9. ročníků. Ukázkovou hodinu, kterou Petra Slámová vedla tento týden ve středu v České Lípě na setkání „občankářů" z celých severních Čech ale sledovali i kantoři ze středních škol včetně českolipského gymnázia. Podívat se, jak může vypadat vyučování na téma uprchlíci, přijeli do České Lípy na ZŠ Partyzánská učitelé třeba až z Kadaně či Litvínova.

Žáci se při hodině seznamují s pojmy uprchlík, migrant, emigrace a starší žáci i s pojmy azyl a azylant.

Hlavní podstatou metodiky Petry Slámové je to, že školáci při uprchlické hodině pracují s konkrétními příběhy lidí, kteří opustili své domovy. Snaží se odhalovat důvody, které vedou k emigraci, a deváťáci se učí rozhodovat o tom, zda by podle zákonů ČR takoví lidé dostali azyl.

Odborné reakce jsou pozitivní

„Ohlasy z odborného prostředí, od kolegů, ale i z neziskovek či občanských sdružení jsou výborné," říká Petra Slámová o reakcích, se kterými se v souvislosti se svou prací setkává. „Pořád ale také čekám, že do toho ještě někdo další vstoupí a vnese do toho něco nového." I testovací hodiny v Zákupech se podle Slámové povedly. „Dětem bylo líto, že už to končí a ptaly se na pokračování."

Diametrálně odlišné jsou ale reakce, kterými práci zákupské učitelky zasypala běžná veřejnost. Na internetových fórech se to hemží zlostí a znechucením zejména odpůrců pomoci uprchlíkům. „Obviňují nás, že učíme děti mít rády uprchlíky. Ale to je nesmysl," hájí metodiku další z učitelů občanské výchovy, Karel Minařík, jinak ředitel ZŠ Partyzánská v České Lípě. „To téma tu je, je aktuální a my se pouze snažíme vést děti k tomu, aby o něm přemýšlely a vytvořily si na něj názor."

Vést děti k občanským postojům je důležité, tvrdí „občankáři"

„Pythagorova věta je tady dva a půl tisíce let a pořád bude stejná. Svět kolem nás se ale mění a proto bychom měli děti vést k uchopení aktuálních témat. I proto by občanská výchova měla mít ve školách mnohem zásadnější postavení, než má nyní," říká ředitel základní školy Partyzánská v České Lípě Karel Minařík.

Svůj boj za zvýšení důležitosti „občanky" teď podpořil zajímavým počinem: ve spolupráci s Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd pozval do České Lípy „občankáře" z celých severních Čech.

Neorientace

Na „pracovní odpoledne" dorazili do školy v České Lípě Svárově kantoři i z Kadaně či Litvínova, nechyběl ani prorektor z Technické univerzity v Liberci.

Bylo to vůbec poprvé, co se severočeští „občankáři" takto sešli. Jejich celostátní Asociace vznikla teprve v loňském roce. Především kvůli tomu, že podle učitelů dochází u dětí ke snižování občanského vědomí a schopnosti orientovat se v současném společenském dění, která u dětí bývá často deformovaná stereotypy, pochycenými například z médií.