V současné době probíhají v útrobách městského úřadu jednání stanovené pracovní skupiny a odborných skupin. Pracuje se také na analýzách jednotlivých oblastí – sociální, doprava, životní prostředí, volný čas, podnikání a zaměstnanost, bydlení, školství a vzdělávání, bezpečnost a prevence kriminality.

Už příští týden se dostane ke slovu také veřejnost, a to prostřednictvím dotazníkového šetření. Dotazníky s otázkami týkajícími se Litvínova budou k dispozici na webových stránkách města. Zároveň dojde na anketu v ulicích. „S dotazníky vyrazí do ulic třeba studenti Scholy Humanitas. Stát budou například u Kauflandu a ptát se kolemjdoucích," upřesnil Petr Lenc, jenž v rámci přípravy Programu rozvoje města Litvínova funguje jako poradce.

„Do oběhu" půjdou tři druhy dotazníků. Vedle těch pro občany budou i speciální pro neziskové organizace a pro podnikatele. Konkrétně anketa s obyvateli v ulicích má trvat zhruba týden až deset dní. „Na webových stránkách bude ale déle," řekl Petr Lenc, který má v kompetenci také Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov.

Právě Janov bude v dokumentu hrát důležitou roli. „Jednou ze zásadních otázek určitě je, jak v Janově pokračovat dál, protože situace tam je jiná než před několika lety a je potřeba z toho vycházet," pokračoval Petr Lenc.

Radnice v rámci přípravy dokumentu, jehož výsledkem bude vize na dalších pět let, uspořádá i veřejná projednání, kde budou představitelé města řešit celou záležitost s občany. „První by se mělo uskutečni na přelomu dubna a května a mělo by se na něm mluvit o hlavních problémech. Další se pak má odehrát v červnu, kdy má dojít k připomínkám nad téměř hotovým dokumentem," sdělil Petr Lenc.

Připravovaný Program rozvoje města Litvínova bude mít platnost do roku 2020, přičemž po dvou až třech letech může dojít k jeho aktualizaci. Při jeho zpracování došlo k mírnému zpoždění. „I kvůli volbám se práce na něm trochu posunuly," podotkl Petr Lenc.

Původně měl být hotový do března, nyní je za termín dokončení považován červen, kdy by o něm měli rozhodovat zastupitelé. „Vždycky musí být schválen zastupitelstvem," doplnil Lenc.