Litvínov zašel do neznáma. Podoba nového mostu, který vznikne na místě křížení ulic Podkrušnohorské a Mezibořské, vzejde z architektonické soutěže, což je pro město novinka. Radnice už dělá první krok – začala pracovat na definici soutěžních podmínek. Těch se poté architekti budou muset držet.

Právě v tuto chvíli se do celého kolotoče může zapojit i veřejnost. „Všechny podněty si poznamenáme a probereme se zástupci České komory architektů," řekla Jana Břečková z odboru investic a regionálního rozvoje při veřejné diskusi s občany, kteří mohou úředníky kontaktovat s tím, co by na místě podle nich být mělo a nemělo. Během diskuse například padl názor, že chodník by měl být jen na jedné straně mostu.

Času není nazbyt. V červnu bude záležitost znovu řešit zastupitelstvo, které musí soutěžní podmínky schválit. Než se tak stane, uspořádá úřad další veřejné projednání. „Na tom lidem představíme přesné znění zadání soutěže," uvedla starostka Litvínova Kamila Bláhová. Podle ní zatím není rozhodnuto o tom, jaký bude cenový strop. To bude předmětem dalších jednání.

V červenci pak město oficiálně vyhlásí architektonickou soutěž. V říjnu dojde k přezkumu návrhů a v listopadu by měl být vybrán ten vítězný. V porotě budou nezávislí odborníci z České komory architektů a zástupci města. V prosinci musí znovu všechno posvětit orgány města.

Další velmi důležitý bod má nastat v únoru, kdy hodlá město podepsat smlouvu se zhotovitelem projektové dokumentace. Její kompletní zpracování má trvat dvanáct až čtyřiadvacet měsíců. „Rok je taková optimistická varianta, nepředpokládáme ale, že by to mělo trvat celé dva roky," podotkla starostka Bláhová.

Kontakty pro veřejnost
Tyto osoby mohou občané kontaktovat v případě zájmu o informace o architektonické soutěži nebo v případě, že budou mít nějaké podněty.
Pavel Andrtvedoucí odboru investic
a regionálního rozvoje
pavel.andrt@mulitvinov.cz
476 767 620
Jana Břečkováreferent oddělení strategického rozvoje
jana.breckova@mulitvinov.cz
476 767 685