Celých šestnáct milionů korun vyhradil úřad na komunikace. Jedná se o nejvyšší položku. K rekonstrukci chodníků a silnic by mělo dojít například v ulicích Soukenická či Tylova. Pracovat se má také v ulicích U Zámeckého parku nebo Vilová. V rozpisu je zmíněno i parkoviště v Bezručově ulici, o jehož výstavbě vedení města uvažuje už několik let.

Sedm a půl milionu je připravených na zatrubnění balastních vod v Žižkově ulici. „Jedná se o výstavbu páteřního rozvodu kanalizace dešťových vod," stojí v přehledu investičního plánu na letošní rok.

Město schválilo také investiční transfer pro základní uměleckou školu, která z rozpočtu získá 1,2 milionu na pořízení koncertního křídla. Rovných 1,8 milionu použije radnice na Strategický rámec udržitelné mobility, což je strategický dokument, který má řešit rozvoj dopravy. Litvínov při jeho tvorbě spolupracuje s Mostem. V plánu je také modernizace klimatizace ve druhé budově úřadu na náměstí za 600 tisíc.

Město také chystá výstavbu nových kolumbárií na hřbitově, přičemž počítá i s přístupovými cestami. Na tento záměr připravilo dva miliony. Jednou tak vysoká suma je vyhrazená na opravy stávajícího a vybudování nového veřejného osvětlení.

Hned několik stavebních akcí se odehraje v budovách základních a mateřských škol. Předběžně jsou naplánovány úpravy sociálního zařízení ve školce v ulici Gorkého i na 3. ZŠ. Na podlahách a vybavení šaten se bude pracovat na základní škole speciální. Připravených je pět milionů.

U jednotlivých zakázek bude samozřejmě vždy záležet na tom, za kolik je město vysoutěží.

Tři miliony radnice vyhradila na zpracování projektových dokumentací týkajících se například nového plaveckého bazénu na Koldomě nebo mostu na Podkrušnohorské ulici. V současné době není jasné, kdy by se mohlo s těmito stavbami začít. Existuje pro ně takzvaný účelový zdroj na strategické investice. Ten byl posílen o sedm milionů a momentálně je v něm k dispozici osmadvacet milionů. „Jedná se o fond, který je určený na významné investice," uvedla Jana Lanková, vedoucí finančního odboru litvínovské radnice.