Horší rozptylové podmínky trvají dosud. Vítr nevane. Podle předpovědi se vzduch nezlepší. „Dýchá se mi opravdu špatně,“ sdělila seniorka Anna Vránová. „Inverze doléhá hlavně na děti. Jsou malátní. Vím, že před týdnem dost lidí zvracelo,“ řekla Petra Ponertová, matka tří dětí. „Radost ztoho nemám,“ řekla Kateřina Lachmanová, která sdítětem vkočárku pospíchala vmlze na plavecký kurz. „Škrábe mě vkrku. Máme jít vůbec ven?“ znejistila na chodníku vdavu dětí učitelka základníškoly.

„Je vyšší prašnost,“ řekla Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologické centra vMostě. Ovzduší na Mostecku obsahovalo více škodlivin už od 18.do 27.prosince. Mnohem výraznější teplotní inverze tehdy potrápila většinu území České republiky. Měřicí stanice vMostě a Litvínově před Vánoci nejprve hlásily překročení hygienického limitu pro sirovodík. VLitvínově ho bylo třikrát více než stanovuje norma. Stoupala ikřivka uoxidu siřičitého. Ve vzduchu ho bylo vjednu chvíli téměř dvakrát více, než povoluje limit. Už tehdy se zvyšoval objem prachu. Ještě před Silvestrem byl vPočeradech denní limit 50mikrogramů překročen čtyřikrát.

Na vyšší prašnosti se podílejí zejména lokální topeniště a doprava. Vobytných domech by se mělo během inverze větrat krátce a intezivně. Zdravotně oslabení lidé a malé děti by měli omezit pohybvenku.

„Pokud je riziko, zůstáváme sdětmi ve vnitřních prostorách a volíme lehčí pohybovou aktivitu,“ sdělila Milada Kmínková, ředitelka patnácti mateřských škol vMostě. Školky získávají údaje ostavu ovzduší na telefonní lince ekologiského centra. „Mnohdy ani nevoláme, cítíme to samy,“ uvedla Kmínková. Na inverze upozorňují irodiče dětí. Ty chodí do mlhy hromadně jen výjimečně, například když musí do divadla.

Před rokem 1989, kdy sílící veřejné protesty proti smogu vseverních Čechách přispěly kpádu vlády KSČ, nosili děti respirátory, aby jim popílek zelektráren nepoškodil plíce. Jednoduché filtry používaly vnouzi imateřinky. „Nevzpomínám na to ráda, bylo vnich teplo,“ řekla Kateřina Šlégrová, která respirátor vdětství používala. „Respirátory stále máme, ale kupují je spíše firmy pro svá prašná pracoviště,“ sdělila Drahomíra Hudcová zprodejny pracovních pomůcek.

Velcí znečišťovatelé, kteří po roce 1989investovali miliardy korun do odsíření a šetrnějších technologií, neustále vylepšují svá zařízení.

„Probíhá program komplexní obnovy hnědouhelných elektráren na severu Čech, což přinese jejich další modernizaci a tím iekologizaci. Nové technologie budou přitom nejmodernějšími pro daný instalovaný výkon, lepší vsoučasné době neexistují,“ sdělil Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severníČechy.

„Unipetrol RPA inadále pokračuje vrealizaci opatření investičního iprovozního charakteru ke snížení emisí do všech složek životního prostředí,“ sdělil Pavel Veselý, mluvčí litvínovské chemičky. Další zásadní pokles emisí znečišťujících látek do ovzduší lze očekávat vletošním roce vsouvislosti sútlumem teplárny T200 a přechodem teplárny T700 na nové emisní limity.

Uložit TXT
Vybrat vše (CTRL+A)
Editovat
 

Priorita: 3
Autor: Vokurka Martin
Datum vložení: předevčírem 18:51
Datum pořízení: předevčírem 18:47

Zdroj: Vltava-Labe-Press
Redakce: Domácí
Kategorie: Zprávy
Místopisný původ: Česká republika > Ústecký > Most > Most