V rámci realizace projektu „Make connection“ s názvem „Den hravého čtení“ s dětmi pročítaly knihu, speciálně připravenou pro děti, které mají problémy se čtením, Sněhurku a sedm trpaslíků. „Motivujeme děti k tomu, aby si četly a dále pak také rozvíjíme jejich jemnou motoriku,“ vysvětlila učitelka a výchovná poradkyně na střední škole InterDact Jana Synková. Základní školu profesora Zdeňka Matějčka v Mostě, která vzdělává děti se specifickými poruchami učení, v úterý také navštívili studenti z Bhútánu a Indie.