Pro veřejnost pak bude Fláje informační centrum / Fleyh Informationzentrum poprvé v provozu od soboty 29. června. 7. září zde potom proběhne den otevřených dveří s bohatým programem pro děti i dospělé.

Otevření infocentra připomene i Česká pošta příležitostným razítkem na poště v Moldavě. Smluvním partnerem infocentra je Českojiřetínský spolek / Georgendorfe Verein, spolupracující v rámci projektu Krušnohorské noviny / Erzgebirgs Zeitung. 

Tak vypadá flájská přehrada uvnitř: