Společnost zabývající se výrobou příze se v loňském roce dostala do vážných ekonomických problémů a rapidně snížila počet zaměstnanců, převážně z provozu a částečně z administrativy. „Jednatel vedení města ubezpečil, že společnost s výrobou zcela nekončí, naopak připravuje její revitalizaci, která však nebude možná v celém komplexu," tlumočila výstup ze schůzky Margita Kučerová z litvínovské radnice.

Výroba se sníží z dřívější roční produkce 200 tun příze na 125 tun, a to při zachování asi čtyř desítek pracovních míst, přičemž jedna čtvrtina zaměstnanců by byla z administrativy. Vedení společnosti zachová výrobu za předpokladu, že se jí podaří prodat část strojního vybavení, zbytné haly a pozemky. Prodejem by získalo prostředky nejen na rozjezd výroby v omezeném rozsahu, ale také na nákup surovin a na vyrovnání závazků vůči svým zaměstnancům, které v současné době dosahují přibližně sedmi milionů korun.

„Zajímalo nás, kdy se podle zástupce Schoelleru podaří záměr zrealizovat a bylo nám řečeno, že předpoklad je do konce 1. čtvrtletí letošního roku. Do neutěšeného stavu se společnost údajně dostala také ztrátou odbytu vlivem velké konkurence z Číny," říká k setkání Erika Sedláčková.

„Jednatele jsme důrazně žádali o záruku, že se společnost řádně postará o současné i bývalé zaměstnance, že uhradí dluhy vůči nim, aby nezůstali bez prostředků. Dále jsme ho vyzvali, aby do doby realizace prodeje vybrané části majetku v centru města zabezpečil ostrahu," dodává starosta Milan Šťovíček.

Vedení města Litvínova iniciovalo setkání se zástupcem Schoeller Litvínov, k. s., na základě negativních informací od zaměstnanců i obyvatel z okolí výrobního areálu. Schůzka se konala ve čtvrtek 23. ledna. Jednatel Rajay Sarnaik se sešel na radnici se starostou Milanem Šťovíčkem a místostarosty Erikou Sedláčkovou a Karlem Linhartem, aby je informoval o záměru společnosti.