Vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Simona Gunarová hodnotí letošní sezónu jako klidnou, se stálými provozovateli táborů se prý hygienikům spolupracuje dobře dlouhodobě.

Největší pochybení hygienici objevili už na začátku prázdnin na jednom z letních táborů na Chomutovsku. Za nedostatky ve stravování dostal kuchař pokutu 1000 korun. "Jednalo se o zamražování potravin. U chleba a hotových knedlíků s prošlým datem spotřeby byla nařízená likvidace. Dále byla zjištěna i nedostatečná teplota v mrazícím zařízení a závady při skladování surovin a potravin," popsala Gunarová.

V Ústeckém kraji letos hygienici evidovali celkem 72 táborů, na kterých se rekreovalo 5518 dětí. Nejvíce zotavovacích akcí - 44 - bylo na Děčínsku. Na Litoměřicku pořádali deset táborů, na Lounsku osm, na Mostecku pět a na Chomutovsku čtyři. Pobyt na Ústecku nabízel dětem jediný tábor, na Teplicku žádný. Táborů ale bylo v regionu ve skutečnosti více, hygienikům je jejich pořadatelé musejí hlásit, až pokud se jich účastní více než 25 dětí do 15 let. Zkontrolovaných jich letos bylo 74.

Vloni hygienici zkontrolovali 62 táborů a udělili dvě pokuty ve výši 1500 korun za nedostatky v dokumentaci a stravování. Oba pokutované tábory pořádaly tělovýchovné jednoty. První tábor pořadatel hygienikům vůbec nenahlásil, chyběly mu potřebné doklady. Hygienikům nepředložil doklad o zdravotní způsobilosti dětí a dospělých. Druhý tábor měl nedostatky ve skladování potravin a problémy s provozní hygienou v kuchyni.

Nahlášených táborů letos oproti loňskému roku přibylo. "Zlepšila se úroveň v ohlašování a ve zdravotní dokumentaci. Doklady o zdravotní způsobilosti dětí a dospělých byly bez připomínek," dodala Gunarová.