Hřbitov s márnicí je součástí komplexu barokního kostela Povýšení svatého Kříže a fary. U kostela byly před čtyřiceti lety umístěny zachráněné památky ze starého Mostu a okolních vsí. Na hřbitově lze najít pomník s ostatky ze zlikvidovaného hřbitova v Komořanech.