V minulém roce poskytli 110 klientům, převážně onkologicky nemocným, pomoc zdravotní, ošetřovatelské a sociální služby. Zároveň v minulém roce dodali 1008 kontaktů odborného sociálního poradenství nemocným a jejich rodinám.

Péče, která je v hospicích uplatňována, je schopna zaručit těžce nemocnému pacientovi, že nebude trpět bolestí a že až do jeho přirozeného konce bude zachována jeho důstojnost.

„To lze ale většinou zajistit jen s léky, jejichž cena značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven. Jsme proto rádi za jakoukoli pomoc, která nám tuto situaci pomáhá řešit," řekla ředitelka hospicu Blanka Števicová.

„Oslovili jsme více sponzorů abychom získali potřebné finance," řekla Eva Vrkoslavová, předsedkyně občanského sdružení AMA.

Zásluhou Městské knihovny v Mostě se do hospice dostávají pravidelné výstavy obrazů, které dělají radost nemocným, doprovázejícím i zaměstnancům. Vedení hospicu je v kontaktu s AMA klubem onkologicky nemocných pacientů v Mostě.

MILOSLAVA PÜSCHELOVÁ