Horská služba má svou hlavní krušnohorskou základnu na Božím Daru. Vybudována byla v 80. letech minulého století. I když prošla několika dílčími rekonstrukcemi, už nesplňuje standardy a požadavky dnešní doby. Nejvíc záchranáře trápí nedostatečné technické zázemí pro uskladnění zásahové techniky a materiálu.

Rekonstrukce a rozšíření stávající stanice by bylo finančně velmi nákladné a stavebně komplikované. Nová stanice Horské služby by měla vyrůst v lokalitě Neklid v bezprostřední blízkosti tamního sportovního areálu.

„Myšlenka celého projektu vznikla v roce 2018, nyní začíná dostávat konkrétnější podobu. Lokalita na Neklidu je vhodná díky umístění přímo v hřebenové části Krušných hor, která je celoročně nejnavštěvovanější. Usnadní nám tak výjezdy do karlovarské i ústecké části Krušných hor. Stejně tak budou efektivnější výjezdy k událostem vznikajícím přímo ve sportovním areálu, kterých přibývá v letním i zimním období. Lokalita je strategická i z hlediska předávání zraněných zahraničních turistů kolegům ze sousedního Německa, protože se nachází nedaleko hraničního přechodu Boží Dar. V neposlední řadě by nová stanice měla především v zimním období odlehčit i kapacitně nevyhovující stanici na Klínovci,“ vysvětluje důvod přestěhování stanice náčelník Miroslav Račko.

Historie hračkářství NBW v Nové Vsi v Horách sahá až do roku 1889.
Dřevěným hračkám covid málem srazil vaz. Krušnohorská firma teď zas nabírá lidi

Vzhledem se bude nová stanice podobat horské boudě nenaruší ráz krajiny. V přízemí objektu jsou navrženy garáže, sklady a šatny pro posádku stanice. V podkroví bude část pro ubytování posádky, denní místnost s dispečinkem, jídelnou a kuchyní a další zázemí pro posádku. V obou podlažích bude kapacitně vyhovující sociální zařízení.

Stanici bude trvale užívat posádka v počtu 5-8 osob. Další záchranáři ji budou využívat v období školení a přípravy nových členů. Celková kapacita šaten je navržena do 30 osob, což je maximální členská základna okrsku Boží Dar.

Garážová stání jsou řešená pro 4 větší osobní vozidla a samostatné garáže pro techniku mají plochu dostatečnou pro svozovou techniku i příslušenství. V přízemí objektu bude ošetřovna, která bude provozně spojená s garážemi a příjezdovou cestou k objektu. Stanice by měla být uvedena do provozu v průběhu roku 2024.