Porota vybírala z celkem sedmnácti návrhů. Některé využívaly běžné hornické symboly, například kladiva či kovové skruže. Další umělci doporučovali památník jako skleněný či zrcadlový tubus, vodní prvek či složitý monument z různých materiálů.

Jiné nápady byly dokonce pohyblivé a obsahovaly prvek houpačky s nakloněnou polokoulí se sochou havíře vyvažovanou kolemjdoucími, či zeď z uhlí. To by zvětráváním během let postupně zmizelo a na podstavci by vítr odhalil nápis Zdař Bůh!.