„Půjdu tam zhasnout,“ glosuje situaci řidič kolesového velkostroje z povrchového hnědouhelného lomu ČSA. Pro šachtu tohle zhasnutí znamená fakticky začátek brzkého definitivního konce, ne však pro Šimka. Vypadá jako optimista, kterého životní změna nezlomí. Nechce si díky nadstandardnímu odstupnému a restrukturalizačnímu příspěvku užívat delšího volna, ale hodlá si co nejdřív sehnat nový flek.

„Když bude nějaká dobrá práce hned, tak to určitě bafnu. Protože při tak velkém propouštění nechci čekat, jestli na mě něco zůstane. To by byl špatný postup,“ svěřuje se havíř. Líbilo by se mu řídit vlak nebo dělat zámečníka či pracovat se dřevem. „Cokoliv, nebojím se ničeho, jsem zručný. A nejsem nějak moc starý, abych se bál, že si práci nenajdu,“ vysvětluje.

O hornictví

  • Těžba uhlí na Mostecku je písemně doložena už v roce 1403. Klíčový význam pro ekonomiku měla až od 19. století po úpadku kutání drahých kovů v Krušných horách. Nástup éry uhlí urychlila železnice a povrchové dobývání.
  • Hlubinné doly už neexistují. Po válce postupně zanikaly. Poslední hlubinný důl Centrum skončil v roce 2016. Kvůli povrchové těžbě uhlí a výsypkám zanikly desítky obcí, včetně starého města Most.
  • Dnes je na jeho místě rekreační jezero. U něj má vzniknout v druhé polovině 21. století nová městská čtvrť. Je na to studie a počítá s tím městský územní plán. Z ostatních dolů mají být také jezera a přírodní zóny či centra nového průmyslu a zelené energetiky.
  • V okresu Most jsou nyní tři hnědouhelné povrchové lomy – ČSA, Vršany a Bílina. Poslední dva jmenované zatím mohou těžit dál.

To, že dostal výpověď, pro něj nebyl šok. Česká vláda v roce 2015 potvrdila zachování limitů těžby, které zabránily bourání města Horní Jiřetín, a Evropská unie se od roku 2019 začala odklánět od uhelné energetiky kvůli ochraně klimatu a snižování znečištění. „Už se vědělo, že uhlí nemá budoucnost,“ povzdechne si horník. Dřív ještě počítal s tím, že s některými kolegy z lomu ČSA najde dočasný azyl na sousedním lomu Vršany, než se taky zavře, ale tenhle plán záchrany nevyšel.

Šimko není na zaměstnavatele naštvaný. „Zachovali se k nám dobře, dali odstupné, není proč brečet,“ říká. Po vyzvednutí výpovědi se v mosteckém sídle uhelné společnosti raději preventivně zaregistroval v detašovaném pracovišti úřadu práce, aby v prvním červnovém týdnu nemusel stát frontu na jirkovském úřadu.

I s odstupným má nárok na podporu v nezaměstnanosti a restrukturalizační příspěvek. I když nebude trpět nouzí jako propuštění horníci za velké krize v roce 1932, nezaměstnaný být nechce. „Lepší je přejít z práce do práce a mít hned příjem,“ tvrdí.

Uhelný lom ČSA na Mostecku v úterý 14. května.
Musím se s tím smířit, říká horník z dolu ČSA. Přijde o vysněný velkostroj

V debatách o budoucnosti energetiky byl vždy na straně šachty. Nevěří, že bez uhlí bude lépe a vítr a slunce ho nahradí. „Já chtěl mít práci dál. Kdyby se limity prolomily, měl bych budoucnost,“ říká. Výpověď dostali i jeho kolegové. Někteří jsou v předdůchodovém věku. Horníky byli desítky let.

Takzvaný restrukturalizační příspěvek vyplatí hromadně propuštěným havířům stát. Důvodem je zmírnění sociálních dopadů podle nařízení vlády z roku 2016. Žádosti o příspěvek vyřizuje sociální centrum státního podniku Diamo, jehož ostravský tým přijel do Mostu.

„Nárok na restrukturalizační příspěvek mají ti, kdo mají v dané společnosti odpracované víc než dva roky. Podle délky doby zaměstnání mohou tento příspěvek pobírat tři až šedesát měsíců,“ sdělil vedoucí sociálního centra Pavel Kaša. Horníci na povrchu dostanou měsíčně 5 300 korun. U starších lidí nárok na příspěvek zanikne, když jim začne být vyplácen starobní důchod.

Burza práce v mosteckém sídle vlastníka lomu ČSA.Burza práce v mosteckém sídle vlastníka lomu ČSA.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

O práci přijdou i ženy. Například Martina, matka z jedné vesnice u Mostu, pracuje v kolejové dopravě a také dostala výpověď související s koncem těžby v lomu ČSA. „Zatím nemám žádnou představu, co bych chtěla dál dělat. Vůbec nevím, co mě čeká,“ netají začátek období nejistoty.

Má děti a přes léto asi zůstane s nimi. „Určitě je důležité shánět si nové zaměstnání, ale nechci někam nastoupit a nemít o prázdninách dovolenou,“ upozorňuje žena, jejíž manžel kdysi na šachtě také dělal.

Skupina Sev.en Česká energie, které lom ČSA a servisní služby patří, zkontaktovala před zveřejněním hromadného propouštění úřady, firmy a obce a zkoordinovala pomoc dotčeným zaměstnancům, například zajistila burzu práce a pracovní poradenství.

Ilustrační snímek.
Úřad práce vyšle pracovníky přímo na ČSA, odcházející dostanou vysoké odstupné

Podle mluvčí skupiny Evy Maříkové uvolňovaní horníci jsou pro zaměstnavatele přínosem. „Horník má pracovní návyky a je dříč. Firmy nám říkají, jak je pro ně důležité, aby člověk byl schopen a ochoten docházet pravidelně do práce a byl na něj spoleh a že všechno ostatní ho naučí,“ uvedla mluvčí.

Manažeři energetické společnosti navštívili nedávno i mosteckou radnici, protože velká část zaměstnanců žije v Mostě. „Lidi ze Sev.en byli tady a o propouštění nás informovali. Řekli jsme jim, že umíme pomoci jen prostřednictvím městských společností, které nemohou dlouhodobě sehnat některé profese, například elektrikáře. Proto jsme zveřejnili informační video s nabídkou práce. Mám informace, že někteří horníci na tuto nabídku reagovali, městské firmy kontaktovali a proběhly první rozhovory,“ sdělil primátor Marek Hrvol.

O propouštění

Uhlí v lomu ČSA se kvůli vládním limitům přestane těžit během několika následujících měsíců. Společnosti Severní energetická a Sev.en Inntech, která zajišťuje obslužné činnosti pro těžební společnost, od května do července propustí celkem 485 zaměstnanců.

Patří k nim profese jako provozní zámečník, elektrikář, řidič či mechanik. Většina odejde s osminásobkem platu a navíc mohou získat od státu restrukturalizační příspěvek v řádu tisíců korun měsíčně po dobu několika let. Většina uvolněných je z okresu Most.

Stovka lidí v lomu ještě zůstane a do srpna bude na ranních směnách těžit v omezeném režimu. Pak těžba skončí a v dole bude jen malý tým kvůli zajištění bezpečnosti a strojů. Firma nevylučuje částečnou obnovu těžby v zimě, pokud bude vyšší poptávka po uhlí pro výrobu elektrické energie nebo tepla. Do lomu by v takovém případě nastoupily posádky ze sesterského dolu Vršany, který funguje dál.

Podle něj je však řada mužů a žen bez potřebné kvalifikace a ve věku od 55 let, takže s hledáním práce mohou mít problémy. „S úřadem práce je potřeba řešit i sociální aspekty, které jsou s tím spojené. Očekáváme, že úřad se o tyto lidi dokáže postarat, i když mají nadstandardní odstupné, které jim umožní postarat se o rodiny a mít čas na výběr nového zaměstnání,“ dodal primátor.

Město Most se stále hlásí k hornickým tradicím, sídlí tu například Spolek severočeských havířů. Útlum těžby se však stává každodenní realitou a kromě postupného propouštění je největším důkazem změn rekreační jezero Most, které se v roce 2020 otevřelo veřejnosti po rekultivaci bývalého lomu Ležáky. „Region prochází významnou transformací a uhlí už není jeho budoucnost. Všichni na to musíme být připraveni,“ řekl primátor.

Ilustrační snímek.
Úřad práce hlásí pokles nezaměstnanosti. Na Mostecku ale lidí bez práce přibylo

Propouštění horníků začalo v době, kdy nezaměstnanost v Ústeckém kraji opět klesla - v dubnu se dostala na 5,9 %. „Tento pozitivní trend se dá očekávat i v dalších měsících. Vliv na to samozřejmě bude i nadále mít zejména nástup sezónních prací. Máme nahlášena některá hromadná propouštění, ale trh práce v našem kraji to zvládne,“ informovala ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem Martina Bečvářová.

Podle ní je velká poptávka zaměstnavatelů po pracovnících a v dubnu úřad evidoval přes 11 tisíc volných pracovních míst. „Poptávka je zejména po technických profesích, jako jsou svářeči, logistici, obsluhy strojů, různé řemeslné profese. Souvisí to s rozvojem průmyslu v Ústeckém kraji, takže v těchto oborech nemusí mít lidé vůbec obavu z uplatnění, naopak, získají obvykle velmi pěkné pracovní podmínky. Navíc se v Ústeckém kraji čím dále více rozvijí i turistický průmysl a i v této oblasti je velká sháňka po pracovnících,“ dodala Bečvářová.

Mohlo by vás ještě zajímat: Víkend na Mostecku: Petr Kolář, zábava s Novou, Carpe Diem nebo Dětský den

Zdroj: Deník/Martin Vokurka