„Jednání byla náročná, ale korektní," uvedl ředitel strategie SD Vladimír Budinský. Odboráři požadovali meziroční navýšení tarifních platů, neuspěli však. „Tento požadavek se nám nepodařilo prosadit. Zmrazení růstu platů ale platí pro celou skupinu ČEZ, elektrárenská společnost je náš majoritní vlastník. Za úspěch naopak považuji, že kolektivní smlouvu podepíšeme ještě do konce letošního roku," zhodnotil vyjednávání Šimon Vohar ze Severočeského sdružení odborových organizací důlního průmyslu.

Šanci na zvýšení platu horníci ale stále mají, i když ne v příštím roce. „V příštím roce kolektivní smlouva zaručuje zaměstnancům určité výhody v podobě benefitů. V roce 2016 se rozhodne o případném navýšení tarifních platů v závislosti na vnější ekonomické situaci. Mohou tedy růst, ale nemusejí," vysvětlil Budinský.

Pro rok 2017 mají zaměstnanci podle Vohara přislíben růst tarifních platů minimálně o inflaci. SD letos na podzim oznámily propuštění zhruba 350 zaměstnanců, z toho asi 120 mužů a žen přijde o práci přímo na Chomutovsku. Zbylí postižení zaměstnanci pracují na Mostecku či Teplicku, kde firma také působí. Důvodem propouštění je podle Budinského zejména špatná situace na velkoobchodním trhu s elektrickou energií, kdy ceny silové elektřiny opětovně letos spadly. Většina produkce SD je provázána právě s cenou elektřiny. Odboráři přičítají propouštění neúspěšným akvizicím skupiny ČEZ v zahraničí. Organizační změna se týká asi šesti procent zaměstnanců SD (Doly Tušimice a Doly Bílina) a tří dceřiných firem: SD Kolejová doprava, Prodeco a Revitrans.

Severočeské doly loni hospodařily s provozním ziskem 5,1 miliardy korun, což bylo nejvíce od vzniku firmy v roce 1994. Za růstem zisku byla podle Budinského dokončená restrukturalizace společnosti. Severočeské doly zaměstnávaly na konci loňského roku ve dvou dolech 3257 lidí, v dceřiných společnostech dalších téměř 2000 osob. Většina uhlí z dolů SD končí v tepelných elektrárnách ČEZ.

Josef Foukal