Na základě obecně závazné vyhlášky už nebudou moci obyvatelé obce shromažďovat komunální odpad v plastových pytlích, jako tomu bylo dosud. Nově jim úřad přidělí nádoby, kam mohou odpadky soustřeďovat.

Vysvětlení a případné doplnění informací o novém systému poskytlo vedení města na besedě s občany v městském kině.