„Obec se postupně rozvíjí. Snažíme se, aby u nás mladí lidé zůstali a zakládali rodiny s dětmi, proto jsme v rámci územního plánu vytipovali lokalitu, na které vyroste dalších 15 rodinných domků. To je základ pro to, aby u nás byla zachována mateřská a základní škola,“ říká starosta Braňan Vlastimil Krupka. V obci letos opravili střechy na školní jídelně a na objektu hasičů, kde je knihovna a společenská místnost. „Jednou z priorit bylo obnovení zdravotního střediska, kde má ordinaci praktický lékař a stomatolog. V obci máme zhruba 150 seniorů s potížemi pohybového aparátu, a proto nechceme, aby se za lékařem vydávali komplikovaně do města,“ dodává starosta.

V Braňanech i v osadě Kaňkov je téměř kompletně obnovené veřejné osvětlení, obec se může pochlubit sportovním areálem, ale také několika hřišti pro menší děti a odpočinkovými kouty především pro seniory nebo maminky s dětmi.

Uhlí se mělo dobývat jen 250 metrů od domů

„To vše se nám daří i díky zlepšené spolupráci se Severočeskými doly, nastartované po roce 2006. Za největší úspěch považuji uzavření dohody o změně těžební linie Lomu Bílina z roku 1991, kdy se uvažovalo o tom, že těžba se zastaví pouhých 250 metrů od prvního rodinného domku v Braňanech. Po řadě jednání došlo k posunutí této linie o dalších 400 metrů a navíc zde v časovém předstihu vyroste ochranný val porostlý zelení, který zabrání šíření negativních vlivů vyvolaných těžbou,“ uvádí Krupka.

„Nyní mají naši občané možnost nahlédnout a seznámit se s Plánem otvírky, přípravy a dobývání Lomu Bílina na léta 2010 až 2030, který je k dispozici na obecním úřadu a mohou se přesvědčit, že Severočeské doly dostály svého závazku, jež nám daly při předchozích jednáních,“ uvedl Vlastimil Krupka.

Plán: osm milionů tun uhlí za rok

„V minulých dnech jsme požádali o projednání nového povolení k hornické činnosti, které by mezi lety 2010 a 2030 umožňovalo těžit průměrně 8 milionů tun uhlí ročně. Povolení se vždy uděluje na určitý vymezený prostor. Území, o kterém se nyní jedná, dosahuje rozlohy zhruba pěti kilometrů čtverečních, a my jsme v uplynulém roce se všemi dotčenými obcemi a městy o tomto záměru vyjednávali. Toto území je tvarováno tak, že např. vůbec nezasahuje do katastru města Lom, a teprve v horizontu 40 let dosáhne už nyní připravovaných ochranných opatření u Mariánských Radčic. Musím přiznat, že v Braňanech byla loňská jednání velmi náročná, a jak již uvedl pan starosta, my jsme se zavázali vzdálit těžbu na 650 metrů od obce,“ sdělil Vladimír Budinský, ředitel strategie a komunikace Severočeských dolů.

„Podle výsledků jednání s obcemi na základě studie, kterou vypracoval pro nás autor původních limitů z roku 1991 – exministr Ivan Dejmal, došlo ve vládě ČR následně k první fázi korekce limitu těžby na dole Bílina. Podle této loňské vládní korekce limitů byla připravena dokumentace pro povolení k hornické činnosti, která je v současné době na obcích. Postupně objíždíme zastupitelstva a rady měst a obcí a vysvětlujeme, o co v dokumentaci jde,“ dodal Budinský. Podkladem k udělení povolení bude veřejné projednání vlivu činnosti dolu na životní prostředí, které proběhne na jaře. „Zatím je projednávání zcela bezkonfliktní, protože představitelé obcí vidí, že do dokumentace byly zapracovány všechny sliby, které jsme jim v minulém období dali,“ řekl Budinský.

V Braňanech bude projednávání na zastupitelstvu 20. října. V minulých dnech podaly Severočeské doly na stavební úřad v Mostě žádost o stavební povolení k vybudování ochranných valů u Braňan. „Po získání stavebního povolení začneme neodkladně s výstavbou valů, které budou hotovy ještě dříve, než obdržíme povolení k další hornické činnosti,“ uvedl Vladimír Budinský.