Organizátoři se letos rozhodli, že kromě Zlatého Ámose udělí také titul Ámos chemikář a Ámos fyzikář.  „Chceme tak podpořit pedagogy, kteří dovedou tyto dva, často ne moc oblíbené předměty, učit zajímavě a přitažlivě," sdělil ředitel ankety Slávek Hrzal. Například v minulém ročníku z 55 nominovaných byli jen dva učitelé chemie a dva fyziky.

Přihláška do ankety Zlatý Ámos musí obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta, popis jedné společně prožité příhody a podpisy 100 osob, které s nominací souhlasí. Nejjednodušší způsob, jak přihlášku doručit organizátorům, je podle Hrzala vyplnit připravený formulář na www.zlatyamos.cz. Tam také jsou všechny potřebné informace i aktuální přehled všech nominovaných. Přihlášku je nutné poslat do konce tohoto roku, tedy do 31. prosince 2014.

V lednu a v únoru příštího roku budou žáci a studenti obhajovat nominace svých pedagogů na regionálních kolech. Na nich porota vybere účastníky semifinále. Porota na regionálních kolech ocení všechny nominované učitelky a učitele.  „Myslíme si totiž, že nominace do ankety je velkým vítězstvím každého pedagoga," uvedl ředitel ankety.

Finále 22. ročníku Zlatého Ámose bude 27. března 2015 v Praze, den před svátkem českých učitelů. Veřejnost se pomocí sms může zapojit do volby Ámose sympaťáka.

Nejvíce nominovaných učitelek je obvykle z prvního stupně základních škol. Na druhém stupni a na středních školách pak žáci a studenti často do ankety navrhují učitele tělocviku a humanitních předmětů.