Spolek přátel historie Litvínovska a Oblastní muzeum v Mostě chtějí oživit zájem o slavného litvínovského rodáka německého původu Ludwiga Schlesingera, od jehož narození uplyne 13. října 180 let. Významný historik a politik, který fenomenálně popsal dějiny Mostecka a působil v Českém zemském sněmu, zemřel v Litoměřicích, kde bude v den výročí u jeho hrobu vzpomínkový akt.

Muzeum předtím požádá město Litoměřice, aby Schlesingerovi obnovilo čestné občanství, které před rokem 1945 získal i v Litvínově. Dnes, ve středu 18. září, začnou členové spolku vybírat mezi sebou příspěvky na ošetření náhrobku, které má stát 13 tisíc korun. „Naším cílem je připomenout slavného rodáka a zajistit, aby jeho hrob vypadal důstojně. Díky vstřícnosti správy hřbitova a města Litoměřic je označen v plánku Významných hrobů,“ přiblížil rada litvínovského spolku Josef Pošta.

Na veřejnou sbírku už není čas, litvínovští historici se tedy pokusí vybrat peníze mezi sebou. Případným mecenášům či městům spolek umožní uhradit část prací například formou objednání vyzlacení některého z písmen, kterých je na hrobu přes sto.

Průměrná cena za jedno písmeno je zhruba 60 korun a další náklady vyžaduje očištění pomníku a úprava okolí. Spolek proto plánuje jednodenní brigádu. Na vzpomínkový akt v sobotu 13. října pozvou jeho pořadatelé i zástupce měst Litvínova, Mostu a Litoměřic. „Věříme, že i přes krátký časový termín se nám podaří alespoň větší část peněz mezi členy spolku, sponzory a institucemi vybrat,“ řekl Pošta. Zájemci o pomoc mohou přijít dnes v 17 hodin na setkání historiků do Café bar 49 v Litvínově-Chudeříně.

Podle Pošty byl Schlesinger významnou regionální osobností 19. století a zaslouží si pozornost. Cení si například jeho studie K dějinám průmyslu v Horním Litvínově, ve které autor zmiňuje ojedinělost a důležitost první litvínovské manufaktury. „Do dějin Mostecka se natrvalo zapsal množstvím vysoce kvalitních a mnohdy dodnes nepřekonaných historických prací,“ uvedl ředitel Oblastního muzea v Mostě Michal Soukup.

Schlesinger mimo jiné sestavil přehled písemných pramenů k dějinám Mostu do roku 1526, psal o bitvě u Želenic, Komořanském jezeru, o počátcích obou Jiřetínů a děkanském kostele. V Litvínově bývala na Schlesingerově rodném domě na náměstí Míru pamětní deska. Budova dnes neexistuje, ale sádrový odlitek desky se dochoval v mosteckém muzeu.

Ludwig Schlesinger (1838-1899) se narodil jako šesté dítě v klempířské rodině ze saské Saydy, která přesídlila do Litvínova. V Praze vystudoval filozofii, klasickou filologii, dějiny a matematiku a působil jako ředitel významných škol. Podle badatele Jana Setváka z mosteckého muzea se Schlesinger do Litvínova často a rád vracel a například krátce po založení litvínovského muzea přispěl mnoha dary do jeho sbírky.