Jedná se o silnice Most – Litvínov, Záluží – Komořany a Záluží - Horní Jiřetín. Z továrny se budou ozývat výstražné signály a uskuteční se částečná evakuace osob.

Námětem cvičení bude simulace úniku směsi uhlovodíků, vodíku a sulfanu a požár v rafinérii. Nácvik likvidace mimořádné události si vyžádá zkoušku systému varování a vyrozumění, což omezí dopravu ve spolupráci s policií.