"Vzhledem k rozsahu prací bude oprava potrubí v délce přibližně 105 metrů prováděna od pondělí 11. června," sdělila mluvčí společnosti Iveta Kardianová. Podle ní je nutná důkladná příprava opravy.

Do jejího ukončení budou odpadní vody z postižené lokality průběžně odvážet fekální cisterny. Jejich obsah se bude likvidovat v čistírně odpadních vod. Společnost se ve svém prohlášení k havárii omlouvila zákazníkům za komplikace.