Hasiči plánují do konce dubna a v květnu několik akcí. V neděli 28. dubna se v Obrnicích uskuteční Obrnický soptík, soutěž dětí na bývalém fotbalovém hřišti za kolejemi. Začíná se v 10 hodin. V sobotu 12. května se v Brandově od 9 hodin uskuteční tradiční soutěž TFA Železný hasič. Soutěžit budou muži i ženy.

Týden nato, ve dnech 18. a 19. května, bude v nedaleké Hoře Svaté Kateřiny okresní soutěž hry Plamen, tedy štafeta dvojic a štafeta na 4 x 60 metrů. V neděli 20. května bude v Horním Jiřetíně na místním fotbalovém stadionu okresní soutěž v požárním sportu mužů a žen.

Ve středu 23. května se ve velké zasedací síni Magistrátu města Mostu od 14 hodin uskuteční vyhodnocení okresního kola literární a výtvarné soutěže PO očima dětí a mládeže 2018 za účasti primátora Mostu Jana Paparegy.

Majáles 2017 na 1. náměstí v Mostě.
Majáles, slavnosti, dračí lodě. Mostecko zažije velké akce