"Požár skládky Celio v Růžodolu u Mostu byl v nočních hodinách zlikvidován. Na místě zůstala jedna jednotka hasičů pro dozor nad požářištěm," sdělil ve čtvrtek ráno mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan.

"Požár skládky Celio byl definitivně uhašen. Odvolává se nutnost omezeného větrání," oznámila na webu litvínovská radnice. "Požár na skládce Celio je uhašen," oznámila také mostecká radnice prostřednictvím sms.

Litvínovská radnice zveřejnila dokument hasičů, který potvrzuje, že měření škodlivin ve městech a vesnicích na Mostecku i Chomutovsku neprokázalo nadlimitní koncentrace škodlivin ohrožující zdraví během požáru na skládce Celio (více ZDE).

Od pondělí, ještě před požárem skládky, do středy sousední chemička spalovala některé produkty, například sirovodík po výpadku jedné z výroben a nestandardní plyny při najíždění jednotky PS. Podrobný přehled zveřejnilo Ekologické centrum Most.

Ze skládky ve středu ráno stoupal menší, bílo šedý dým. Hasiči ještě požár dohašovali.  Podařilo se jim srazit plameny ve středu kráteru. Osvědčilo se i zavážení požářiště zeminou.

Požár na skládce Celio v pondělí v noci a v úterý ráno.
Velký noční požár Celia. Litvínov i Most radí nevětrat. Hasiči dohašují

„Toxické látky v ovzduší naměřeny nebyly,“ uvedla na svém webu mostecká radnice.

Policie ještě vyšetřování nezahájila. Čeká na kompletní výsledky měření ovzduší a na stanovisko hasičů. „Budeme posuzovat, zda došlo či nedošlo k poškození či ohrožení životního prostředí,“ řekla Deníku policejní mluvčí Ludmila Světláková. Policie bude vycházet například z poznatků Zdravotního ústavu Ústí nad Labem, jehož tým byl na místě v úterý a odběr zanalyzuje v laboratoři.

Ústav měřil na třech měřících bodech (Litvínov, Horní Jiřetín a Louka) uhlovodíky (TOC) a polétavý prach. "Vzhledem k tomu, že se  odebrané vzorky odesílají ke zpracování do laboratoří v Hradci Králové (TOC) a Ústí nad Labem (polétavý prach) měli by být výsledky známé v první polovině příštího týdne a samozřejmě vás o nich budeme informovat," uvedla litvínovská radnice. 

Poškození či ohrožení životního prostředí je trestným činem. Za případnou nedbalost či úmysl je vězení nebo zákaz činnosti.

Změny ve svozu a prach

Horní Jiřetín oznámil, že v sobotu 2. září bude uzavřen městský sběrný dvůr kvůli havarijnímu stavu na skládce Celio. 

Skládka je dočasně zavřená. Lidé se nemají obávat, že popelnice budou přeplněné. "Odpad vyvážíme na jinou skládku," řekl Deníku Pavel Hlaváček, ředitel Technických služeb města Most, které zajišťují svoz smetí v Mostě bez omezení.

V Lomu ve středu vzrostlo znečištění prachem, hodinový průměr výrazně převyšuje hodnoty na jiných měřicích stanicích v ČR. Přímá souvislost se slábnoucím požárem není potvrzena. Stanice v Lomu vykazuje podle meteorologů zvýšené koncentrace pravidelně v průběhu celého roku. 

Prachová situace v ČR.Zdroj: ČHMÚ

Prachová situace v regionu.Zdroj: ČHMÚ

Mapka a tabulka: ČHMÚ

Stanovisko odborníka

PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, MHA

"Koncentrace zplodin v těsné blízkosti požáru zpravidla dosahují relativně nízkých hodnot. Čím větší je požár, tím větší je spotřeba kyslíku v okolí a dochází k proudění vzduchu směrem k centru požáru. Proto koncentrace v okolí požáru nekorespondují s imisním zatížením ve vzdálených oblastech, které mohou být vzdálené desítky kilometrů od místa požáru. A to v závislosti na meteorologických podmínkách.

Při hoření skládek do ovzduší uniká směs plynných látek, par volatilních organických látek a drobné pevné částečky (saze), které jsou nositeli těžších organických polutantů, například polycyklických aromatických uhlovodíků. U většiny těchto látek je prokázaný karcinogenní účinek. Nicméně, riziko vzniku onkologického onemocnění v souvislosti s krátkodobou expozicí zdraví škodlivých látek uvolněných při požáru skládky Celio je velmi teoretické.

Obvykle při požáru skládky komunálního odpadu dochází při hoření plastů k tvorbě velmi toxických kyanových sloučenin. Avšak riziko závažné intoxikace je především při požáru v uzavřeném prostoru.

Z hlediska akutních zdravotních potíží, které jsou zpravidla spojeny s expozicí toxických produktů hoření v okolních oblastech skládky, patří bolesti hlavy, nevolnost, podráždění sliznic. U alergiků se mohou zhoršit klinické projevy jejich onemocnění. Stejně tak zatíženou skupinou obyvatel jsou lidé trpící chronickým plicním onemocněním, u nichž může dojít k zhoršení potíží až za několik dní. Taktéž u lidí se srdečně-cévními chorobami může dojít k zhoršení projevů nemoci."

(Patrik Christian Cmorej je doktorand v oboru veřejného zdravotnictví, absolvent Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce práce v Bratislave)

Radnice: Nelžeme

Mostecká radnice se na svém facebookovém profilu ohradila vůči kritice, že v informacích pro veřejnost nemluví pravdu, když tvrdí, že "v ovzduší nejsou žádné toxické látky".

"Šlo o oficiální informace hasičského záchranného sboru, které je možné doložit údaji Českého hydrometeorologického ústavu," hájí se radnice. Odkázala na veřejně dostupná data od úterý do středečního poledne. "Je z nich patrné, že stav ani v jednom z ukazatelů nikdy ve sledovaném období nepřekročil prahové hodnoty," dodává úřad.

Monitoring ovzduší.Zdroj: ČHMÚ

Skládka není v katastru města Most a je mimo její dozor.