Politická elita Mostu se ve čtvrtek večer před veřejností a novináři vzájemně urážela a obviňovala z porušování zákonů. Nejmocnější zastupitelé se pohádali při oficiálním zasedání zastupitelstva ve velkém sále magistrátu, kde sedělo sto lidí. Nevěřili svým uším. Po první slovní potyčce vyhlásil primátor přestávku, aby všem vychladly hlavy. Nepomohlo to.

Deník byl u toho a zaznamenal slovo od slova. Neklid začal po vystoupení náměstkyně primátora Hany Jeníčkové. Z řečnické tribuny vyzvala hejtmana Jiřího Šulce (ODS), aby se vzdal funkce zastupitele Mostu. Podle Jeníčkové porušil slib zastupitele, který zavazuje k svědomitému plnění funkce v zájmu města a jeho občanů.

„Člověk, kterého jsem si vážila, uvádí v týdeníku Ekonom, že v případě úspěchu Severočechů v krajských volbách předpokládá, že demokratická vláda v Praze nebude do našeho regionu posílat peníze přednostě,“ kritizovala Šulcův mediální výrok Jeníčková. Ta je volebním lídrem seskupení Severočeši.cz, založeném bytovými družstvy včele s SBD Krušnohor a Sdružením Mostečané Mostu.

Šulcovy spekulace označila za nedemokratické vyhrožování. „To už je na pováženou. Občané demokratického státu, občané města Mostu, jsou hejtmanem vzati jako rukojmí, a to přesto, že je to hejtman všech Severočechů,“ uvedla Jeníčková a dodala: „Hejtmanem není z boží vůle, ale díky hlasům nás všech, kteří jsme mu hlas dali.“ Poté vyzvala Šulce, aby se nad sebou zamyslel a zvážil také své další setrvání v krajské samosprávě.

„Zahaluje se hávem zpupnosti, což je trošičku za hranicí demokracie,“ sdělila veřejně svůj názor na Šulce.

Řezala český sloup, nemá lézt na veřejnost

„To, co zde bylo řečeno, je nesmysl. A já dokáži, že opak je pravdou a vy se mi omluvíte!“ volal na Jeníčkovou Šulc, který ji při střídání u mikrofonu odmítl pozdravit jako ostatní ženy v sále. Šulc se sebevědomě hájil, že jako politik dělá demokraticky to, co mu ukládají zákony. „Dělám to na svou čest nejlépe. To, že za posledních sedm let Ústecký kraj vzkvétá, to není váš úspěch, paní Jeníčková,“ řekl důrazně Šulc.

Zmínil výrazný pokles nezaměstnanosti, zlepšení životního prostředí a vybudování špičkové krajské nemocnice. „Vláda na můj návrh odsouhlasila 41 miliard korun na dopravní infrastrukturu pro léta 2009 až 2011,“ dodal a vyzval Jeníčkovou: „Zameťte si před vlastním prahem!“ Šulce pobouřilo, že Jeníčková loni řezala český sloup při shengenském otvírání vnitřních hranic EU. „Považuji to za zrůdný čin, když, vy se zástupci Německa, vezmete do ruky pilu a odřežete hraniční sloup se znakem české státnosti. Za to byste se měla vy omluvit všem občanům tohoto kraje a České republiky. Naposledy se takto chovali sudeťáci v roce 1938, kdy se bouraly české hranice,“ řekl Šulc Jeníčkové před plným sálem.

A pokračoval: „To se nestydíte, tady něco říkat! Vy se vzdejte mandátu a v životě už nelezte na veřejnost, protože na to nemáte morální právo,“ vykřikl hejtman na Jeníčkovou. „Byli jsme tam u toho všichni a nepodřezávali jsme jako v Mnichově. Špatně jste si to vysvětlil,“ reagovala tišším hlasem Jeníčková.

Balín: ukázali, kdo jsou

Politiky pokáral rozčilený zastupitel a senátor Vlastimil Balín (KSČM). „Nechte si to na volební kampaň! Řešte spíše to, na co si stěžují občané. To neřeší nikdo. Prsíte se, kdo má, nebo nemá větší zásluhy,“ zvolal Balín. Podle něj měla ale hádka smysl. „Na druhou stranu je dobře, že veřejně vystoupili. Alespoň lidé vědí, s kým mají tu čest,“ dodal Balín. Na jeho návrh vyhlásil primátor Vlastimil Vozka delší přestávku, aby se politici uklidnili.

Jeníčková nemocná extrémistka?

Kolem sedmé večer, když zastupitelé zvládli běžné jednání o chodu města, vstoupil Šulc na řečnickou tribunu ještě jednou. V ruce držel prosincové číslo magazínu Infopress, který vydává za peníze EU česko-německá organizace Euroregion Krušnohoří. Šulc ukazoval fotografie, na nichž Jeníčková řeže pilou hraniční sloup s českým znakem. „Ještě se tam usmívá,“ řekl do mikrofonu hejtman.

Jeníčková v té době v sále nebyla. Šulc oznámil, že zváží svůj další postup – nevyloučil, že bude Jeníčkovou žalovat za možný konflikt se zákonem, za hanobení státního znaku. „Jako bývalé kolegyni jí nabízím odborné vyšetření u mé bývalé manželky, doktorky Šulcové, nebo na specializovaném pracovišti Masarykovy nemocnice,“ řekl Šulc.

"Zelenko, nebojím se vás." "Šulci, vy jste asi pil."

Když hejtman Šulc odcházel z tribuny, stoupl si před sedícího radního Jiřího Zelenku. „Pane Zelenko, nebojím se ani vás, ani vašich sto milionů. Neposílejte místo vás paní doktorku Jeníčkovou, postavte se mi jako chlap vy! Je to trapný,“ řekl Šulc Zelenkovi. Slyšel to celý sál. Když se Šulc posadil na své místo, vzal si slovo Zelenka.

Zachoval klid a začal mluvit úplně o něčem jiném, o své snaze vyřešit jednou provždy problémy v romském sídlišti Chanov. Pak Šulcovi nahlas, ale stručně vzkázal, že se svými právníky také uvažuje o trestním oznámení. Bát se má tentokrát Šulc. Výroky Šulce nechtěl Zelenka dále veřejně komentovat. „Řešit to tady a zdržovat se tím, to je pod moji úroveň,“ prohlásil Zelenka. A co řekl v závěru Šulcovi? „Beru to tak, že jste byl zase v nějakém alkoholickém opojení,“ řekl radní hejtmanovi. Zelenka dodal, že chtěl navrhnout, aby se při vstupu do sálu příště měřil alkohol v krvi, pak si návrh rozmyslel.

„Chováme se strašně.“

Alena Dernerová (SNK) protestovala: „Nemyslím si, že je tu někdo v alkoholickém opojení.“ Vzájemná obviňování na půdě zastupitelstva odsoudila. „Připadá mi to, že jsme v malém v Parlamentu České republiky. Jsme malá louže a chováme se strašně. Tohle se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. To sem nepatří,“ kritizovala výstupy politiků.

Komunista: a bude hůř

Jeníčková už v úvodu svého projevu uvedla, že zvažovala, zda má vystoupit s kritikou Šulce před veřejností a novináři. „Velmi nerada řeším tyto věci přes média, ale nechala jsem si to projít hlavou, a to, co mám na srdci, řeknu veřejně,“ sdělila. Omluvila se, že využívá ke svému vystoupení diskuze občanů. Řekla, že hovoří jako občan. Pak poznamenala, že nechce vzbuzovat předvolební vášně. „Volby jsou daleko,“ řekla.

Také Šulc řekl, že nechtěl vytahovat na veřejnost „řezání pilou“, ale neudržel se. Komunisté měli po skončení zasedání jiný názor. Podle nich už začal předvolební boj. „A bude to čím dál horší,“ řekl svým kolegům před radnicí komunista Ján Vagaši. Mostecké volby v roce 2006 vedly tehdy k místní politické krizi, největší od roku 1989. Doprovázelo ji vyhrožování a dočasná vláda dvou primátorů z ODS a Sdružení Mostečané Mostu. Nesváry se projevují i po dvou letech.

Nové tažení: kraj jako carský gubernátor vzdálený od reality

Volby do krajského zastupitelstva, které rozhodnou o příští vládě celého Ústeckého kraje a o hejtmanovi, budou letos na podzim. Kraji zatím vládne po suverénním vítězství v roce 2004 ODS. Té chce opět šlapat na paty Sdružení Mostečané Mostu, největší kritik ODS na komunální úrovni. Pro krajské volby využije sdružení svých zkušeností z voleb v Mostě, kdy kromě propracovaného volebního programu získávalo voliče na dary – počítače, kola a auta.

Vlivné sdružení tentokrát založilo nové, ještě silnější politické hnutí „SEVEROČEŠI.CZ“. Jeho organizační platformou se stávají bytová družstva Ústeckého kraje. „Organizujeme také různá malá regionální sdružení a spolky, které mají špatné zkušenosti s prací kraje,“ sdělil Deníku František Ryba, tajemník sdružení a ředitel SBD Krušnohor.

Seskupení působí po celém kraji, proto voličům nabídne kandidátka sestavenou z lidí ze všech koutů Ústeckého kraje. Ústředními body volebního programu je řešení dopravní obslužnosti, zdravotnictví, bezpečnost a životní prostředí a bydlení. Žádost o registraci politického hnutí muselo seskupení doložit peticí. Toto je část jejího znění: „Smyslem této petice je vznik nového subjektu, nového politického hnutí, v nepříliš dobrém politickém prostředí Ústeckého kraje, kdy „kraj“, zastoupený jednou politickou silou, se často staví do role gubernátora, jenž příliš nedbá potřeb měst a obcí vzdálených jeho sídlu. Chceme prolomit – po zkušenostech a příkladu Sdružení Mostečané Mostu v komunálních volbách 2006 – stávající politické stojaté vody Ústeckého kraje. Proto za účelem ovlivňování věcí veřejných a uspokojování potřeb nás, většiny běžných občanů, zejména v oblastech bezpečnosti, dopravy, zdravotnictví, životního prostředí a samozřejmě i dalších, iniciujeme touto peticí, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 424/91 Sb. v platném znění, vznik nového politického hnutí „Severočeši.cz“, což stvrzujeme svými podpisy a povinnými údaji.“